Boekbesprekingen 1) Karei Oosterom: "Helderse vissers onder zeil" Nog geen jaar na het door de Helderse Historische Vereniging uitgegeven (en inmiddels uitverkochte) boek "Vissers aan het Marsdiep" over de geschiedenis van de visserij van Huisduinen, Den Helder, Texel en Wieringen, nu een boek over de Helderse vissersvaartuigen van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het boek wil een aanvulling zijn op een eerder verschenen boek van dezelfde auteur en F. Aalderink over de Helderse vissersschepen van na de oorlog. Hoewel getiteld "De Helderse visserij van 1945 tot 2000" gaat het in dit boek in feite om de behandeling in woord en beeld van alle Helderse vissersvaartuigen. En zo gaat het in dit zojuist bij Pirola te Schoorl voor de prijs van 17,50 verschenen boek (146 pagina's, 160 zwart/wit foto's, gebonden, groot formaat), over de vóóroorlogse vaartuigen. In een algemene inleiding van een twaalftal pagina's wordt iets verteld over de geschiedenis van de Helderse visserij sedert de aanleg van de spoorlijn (1865). Belangwekkend vind ik de verhandeling over de scheepstypen botter, schokker, blazer, aak en kotter. Helaas ontbreekt weer eenzelfde toelichting op de in hetzelfde visserijregister veelvuldig voorkomende namen: roeiboot, vlet en sloep. Bijzonder jammer is ook dat de auteur nergens enige literatuur vermeldt waar de geïnteresseerde lezer verder kan zoeken. Alleen wordt vermeld Archief Visserijmuseum Vlaardingen, Zuiderzeemuseum enz., enz., maar daar kom je niets verder mee. Dat de schrijver al die bronnen - en nog véél meer - geraadpleegd heeft geloven we onmiddellijk als we het kerngedeelte (blz. 21 - 112) getiteld "De vloot" doorlezen. Het is echt ongelofelijk wat een geweldige hoeveelheid informatie in dit gedeelte bijeengebracht is. Dit geldt ook voor de foto's. Naast de bekende, soms overbekende afbeeldingen staan juweeltjes van laat i9e eeuwse en vroeg 20e eeuwse foto's van vissersvaartuigen afgedrukt. Hoewel er ook een aantal vaartuigen beschreven wordt uit de periode van ca. 1865 tot de Eerste Wereldoorlog, zijn verreweg de meeste vissersschepen die behandeld worden uit de periode tussen de wereldoorlogen. Verwonderlijk is dit niet. Het visserijregister gaat slechts tot 1911. Het gedeelte daarvoor is verbrand tijdens de Tweede Wereldoorlog. De enige officiële lijst met vissersvaartuigen uit de periode vóór 1911 is een vlootlijst zoals vermeld in Van Keulens Almanak uit 1886. In die lijst staan voor Den Helder 62 vaartuigen. Daarnaast zijn er uiteraard krantenberichten o.a. in 't Vliegend Blaadje, een voorloper van de Helderse Courant. Ook zijn er artikelen van scheepswerven, jubileumboeken, visserijregisters in (rijks)archieven. Het is een kwestie van nijver zoeken en puzzelen om toch zo compleet mogelijke scheepsgeschiedenissen "boven water" te krijgen. Dat het de auteur (grotendeels) gelukt is, is bewonderenswaardig. Uiteraard bleken ook niet van alle schepen afbeeldingen voorhanden, althans niet van de "Helderse periode" van het desbetreffende vaartuig. Dan moest de schrijver genoegen nemen met een afbeelding uit een andere vissersplaats. Het boek besluit met een bijlage waarin een kort compleet overzicht gegeven wordt van de Helderse vissersvloot vanaf 1911 Jan T. Bremer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 32