57 B&W, alsmede een gemeenteraad die worstelt met zichzelf en het nieuwe duale stelsel. Achtergrond van het rapport zijn de vele affaires die het Helderse gemeentebestuur teisteren en achtervolgen. Professor Tops heeft zijn bevindingen de noemer 'Den Helder: doe normaal' meegegeven. De gemeenteraad behandelde het in een extra vergadering van juli, maar koppen rollen er niet. Afgesproken wordt een verbeterprogramma op te stellen. Begin november wordt dit gepresenteerd. De rode haan kraait aan de rand van Donkere Duinen. Zeldzame fora en fauna gaan hierbij verloren. 10 augustus De rode haan kraait aan de rand van Donkere Duinen tussen het Hengstepad en Duinoord, ook bekend als het vroegere waterwingebied van de PWN. De vlammen laaien hoog op en de rookontwikkeling is enorm. Groot materieel rukt uit. De Helderse brandweer en vrijwillige spuitgasten uit Julianadorp, Breezand en Callantsoog bestrijden de vlammen met man en macht. Voor de zekerheid wordt honderden badgasten te verstaan gegeven strandslag De Donkere Duinen zo snel mogelijk te verlaten. Door de massale inzet van mensen en materieel wordt de - vermoedelijk aangestoken - brand binnen enkele uren bedwongen. Eerste schattingen gaan uit van 25 tot 30 hectare natuurgebied dat verloren is gegaan. Daags na de brand wordt deze schade bijgesteld tot 6 tot 10 hectare, maar de ellende is er niet minder om, want zeldzame flora en fauna zijn verbrand. Eind augustus Enorme commotie in het Helderse: wat velen al vrezen lijkt bewaarheid te worden. Defensieminister Kamp is voornemens de marinehelikopters van vliegkamp De Kooy over te plaatsen naar de basis Gilze-Rijen in Noord- Brabant. Dit zou sluiting van het marinevliegkamp in Den Helder betekenen en de civiele luchthaven - Den Helder Airport - in zijn voortbestaan aantasten. Massale ontslagcijfers, tot aan achthonderd banen, worden genoemd. De gemeente, provinciale staten en een meerheid van de Tweede Kamer vallen over Kamp heen. Ook het bedrijfsleven ontketent een breed offensief tot behoud van De Kooy. Eind oktober komt een verlossend woord uit Den Haag: het vliegkamp blijft behouden voor de marinestad. 8 september Koningin Beatrix brengt een informeel bezoek aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ze doet dit ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het KIM, waar jaarlijks driehonderd cursisten de opleiding tot marineofficier volgen. De vorstin voert gesprekken met docenten en studenten, bezoekt het schoolgebouw en opleidingsschip Hr.Ms Urania. Ter gelegenheid ook van het jubileum houdt het instituut op 30 september een open dag voor het grote publiek. De gemeente Den Helder schenkt het KIM een kunstwerk van R.van de Wint, een metershoge metalen sculptuur die een eeuwigdurende golf verbeeldt. Kosten van het cadeau: minstens 50 duizend euro. Een brede laag van de Helderse bevolking heeft kritiek op de geste van burgemeester en wethouders. Het gebaar is te duur en men vindt de sculptuur niet herkenbaar genoeg. Ruud Claessen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 31