Een oud-stad ge noot aan het woord A. Bcrechtigung zum Einttritt in Wehrmachtbordell. Datum Kontrollbuch-Nr. Verkehr nur mit Gummischutz! Nach dem Geschlechtsverkehr sofortige Sanierung! Abholung der Erkennungsmarke! B. Bordell Name der Partnerin Geschlechtsverkehr amUhr. In het juni-nummer 2004 van 'Levend Verleden' staat op pag. 91 een boeiende oorlogsherinnering uit mei 1940 van de thans vermoe delijk 75-jarige W. v.d. Wenden. Over die tijd wordt in ons blad opvallend weinig gepubliceerd. Hoeveel lezers zullen de oorlog '40 - '45 nog hebben meege maakt? Hun aantal zal gering zijn. Daarom vond ik de bijdrage van Theo Verbey in het decembernum mer van 2003 zo goed. Het ging over de 'evacuatie-trein', voor velen het middel om 's avonds onze bedreigde stad te ontvluchten. Over het aantal Duitse troepen in onze stad is niets bekend, maar gezien de vele forten en geschutsopstellingen, moeten het er honderden, wellicht duizenden zijn geweest. Zo'n mannenmaatschappij, ver van huis en haard, gaf natuurlijk problemen. Daarin kon enigszins worden voorzien door het openstellen van 'Wehrmachtsbordelen'. Zo waren in de Weststraat, op de plek waar vroeger de winkel van Van Willigen stond, twee mooie, ruime woningen gebouwd, die later als bordeel dienst deden. Die werden in de volksmond aangeduid als 'Blauwe Muis'. Een bezoek aan zo'n instelling ging niet zomaar. Daarvoor had men een "Berechtigung zum Eintritt im Wehrmachtbordell" nodig. 'Gummischutz' en later 'Sanierung' waren verplicht. Van mijn apotheker Kingma weet ik, dat de dames "smeekten om vaseline". Genoeg hierover Fantasie voor de lezer! Ik heb er "De burgers van Den Helder" van Anthony van Kampen nog op nagelezen, maar daarin staan slechts geromantiseerde gegevens. Daarom kijk ik vol belangstelling uit naar het boek van Rens Schendelaar, met de littekens van het oorlogsgeweld, een halve eeuw geleden. Dick Abbenes

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 25