Hedendaagse Historische Voorvallen (HHV) Henk Horsmai 55 Speciaal bijeengejut voor onze leden buiten Den Helder Het deel van de oude rijkswerf Wil lemsoord, waarop een nautisch- maritiem themapark wordt ingericht en wat aanvankelijk 'Nederland Over Zee' zou worden genoemd, heeft nu op 2 september definitief de naam "Cape Holland" gekregen. En aangezien deze Engelstalige naam wordt doorgetrokken in alle onderdelen van het attractiepark heet het reddingsmuseum 'Dorus Rijkers' nu Lifeboatmuseum. In verband met het feit dat in het hiervoren genoemde attractiepark o.a. ook een mega-bioscoop zal worden verwezenlijkt heeft de ge meente om juridische redenen de Rialto-bioscoop op het Julianaplein aangekocht en deze heeft na 34 jaar dienst op 28 september jl. de deu ren gesloten. Ons lid Henk Horsman, in bin nen- en buitenland bekend als de organisator van de strandzesdaagse Hoek van Holland - Den Helder, heeft na 45 jaar de fakkel overge dragen aan - eveneens - een echte Nieuwedieper, Woody van Loo. Henk werd door het Helderse ge meentebestuur verrast met een monument in de vorm van een grote kei, die op strandslag Huis duinen door de burgemeester werd onthuld, waarop de volgende tekst: Op Den Helder Airport, een zeer naaste buur en bevriende stam van het Marinevliegkamp "De Kooy", is in juli van dit jaar een nieuw stationsgebouw in gebruik genomen. Jaarlijks passeren op de luchthaven ongeveer 120.000 pas sagiers de incheckbalie. Wim Kalkman EEN KEI VOOR EEN KEI Henk Horsman. Initiatiefnemer en gedurende 45 jaar organisator van de strandzesdaagse Hoek van Holland - Den Helder. Aangeboden door het gemeentebestuur van Den Helder 26 juli 200j ■MM cen ke' »°or een k, .f*; maar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2003 | | pagina 29