Helderse Historische Vereniging /-vb-J Secretariaat: Middenweg 71, 1782 BB Den Helder website: http://www.heldersehistorischevereniging.nl Bestuur Voorzitter: J. Dop, tel. 0223 668040 Secretaris: Mw.M.A.P. Kuys-Snelleman tel. 0223 619887 Penningmeester: M. Noot, tel. 0223 613378 Lid: H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Lid: M.R.M. Spetter, tel. 0223 642829 Lid: J. Sweep, tel. 0223 630965 Lid: A. Boon, tel. 0223 612191 Redactie 'Levend Verleden' Drs.J.T. Bremer, tel. 0224 221569 R. Schendelaar, tel. 0223 630077 Drs.W.C. Thijssen, tel. 0223 532328 eindredactie secretariaat: G. Hakkenes, K. Visserstraat 5, 1785 JH Den Helder tel. 0223 631818 Contactadressen werkgroepen Fotocollages en verspreiding blad J.C.D. Launspach, tel. 0228 315084 D. Borra, tel. 0223 615614 Bibliotheek en archief Mevr.A. Limonard, tel. 0223 621595 Video-werkgroep H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Vijftiende jaargang, nr. 2 december 2002 Dit blad is een uitgave van de Helderse Historische Vereniging Verschijnt 4X per jaar. Bij de voorplaat Botter bij Kaap Wierhoofd, ca. 192$ Inleveren kopij Kopij voor het blad wordt gaarne tege moet gezien bij de redactie van 'Levend Verleden', K. Visserstraat 5, 1785 JH Den Helder. Voor zover de voorraad strekt zijn exem plaren van het verenigingsblad verkrijg baar a 4,00 per exemplaar, thema nummers 4,50. Aan te vragen bij het secretariaat. Coördinator werkgroep boeken - video's - cd-roms J. Sweep, tel. 0223 630965 Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. De contributie bedraag 15,00,- per verenigingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. Technische realisatie en lay out: t PIROIA

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 2002 | | pagina 1