Het alert reageren op heden daagse ontwikkelingen. Het stimuleren van renovatie projecten en het reageren op geslaagde initiatieven. Kortom, een scala aan werkzaam heden, waarvan het bestuur van mening is dat ze allen vallen onder de doelstelling en behoren bij een goed functionerende HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING. De vraag die zich direct aandient is, op welke wijze wij hier invulling aan kunnen geven. Voordat wij deze vraag beantwoorden is het beter eerst de vraag te stellen, of de leden dat wel willen. Hebben de leden wel behoefte aan meer lezin gen, excursies, e.d. en zijn er leden bereid zich meer voor de vereni ging in te zetten. Het bestuur kan dan wel het voor nemen hebben in een gewijzigde structuur bovengenoemde zaken voortvarend aan te pakken, maar wanneer de leden zich uitspreken dat zij het er niet mee eens zijn en genoegen nemen met de huidige situatie dan is dat een "keihard" gegeven. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat op korte termijn duidelijkheid moet komen in DE WENS VAN DE LEDEN en OF ER VOLDOENDE MENSKRACHT BESCHIKBAAR KOMT. Op dinsdag 12 november 2002 vindt onze jaarlijkse ledenvergade ring plaats. Wij geven u in overwe ging het bovenstaande de komende tijd te overdenken en uw mening in die vergadering kenbaar te maken. WIJ REKENEN OP U. Het bestuur Op twee woensdagen in oktober 2002, en wel op de 2e en de 9e van die maand, wordt voor de leden van de H.H.V. en hun introducé's een excursie georganiseerd. Die begint met een bezoek aan één der binnen liggende schepen van de Koninklijke Marine en een rondvaart door de Nieuwe Haven, gevolgd door een bezoek aan Marinevliegkamp De Kooy. PROGRAMMA 09.30 uur Verzamelen bij het Peperhuisje aan het Nieuwediep 09.45 uur Bezoek aan één der binnen liggen de schepen 10.30-11.30 uur Rondvaart Nieuwe Haven 12.00 uur Aankomst bij M.V.K. De Kooy (traditiekamer) 12.30 uur Middagmaaltijd in het restaurant 13.30 uur Bezoek FMFT en Hangaar 14.20 uur Aankomst Traditiekamer, ont vangst met koffie, rondkijken 14.50 uur Vertoning video 15.30 uur Einde bezoek De aan de excursie verbonden kosten (voor de maal tijd) bedragen 4 per persoon. Liefhebbers kunnen zich onder vermelding van hun voorkeur voor 2 of 9 oktober aanmelden bij het bestuurslid J. Sweep, Jupiter 30, 1785 AM Den Helder, telefoon 0223 630965 Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 24 september 2002. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2002 | | pagina 3