Roeiredders Marsdiep aan het ROEIREDDERS AAN HET MARSDIEP 1824 - 1923 Sedert de geruchtmakende stran ding van de brik 'De Vreede' bij Huisduinen en de zo tragisch ver lopen reddingspogingen, naar aan leiding waarvan de N.Z.H.R.M. is opgericht, zijn bij de ingang van het Marsdiep in honderd jaar zo'n duizend schepen vergaan. Over de periode 1824 -1923 is een boek verschenen dat de geschiedenis verteld van zowel de legendarische schippers van de reddingboten als de minder bekende. Het verhaalt van de roeiers in de vletten, tien man aan de riemen met een schip per aan het roer. Het vervangen van de roeireddingboot in 1923 door de motorreddingboot 'Dorus Rijkers' sluit deze periode van roei end redden af, maar niet van het redden zelf De jaren komen tot le ven als Jan T. Bremer uit de enor me hoeveelheid gegevens die door Loek Deugd van het Maritiem Do cumentatiecentrum 'WRAKSYS' bijeengebracht is, een kleurrijk epos schetst. Daarnaast is een complete lijst van strandingen opgenomen. Het boek is voor leden verkrijgbaar bij de onderstaande bestuursleden tegen de prijs van f. 27.50. Norma le verkoopprijs f. 32,50. Mevr. Kuijs - Snelleman, Midden weg 71. Tel. 619887. A. Boon, Brakkeveldweg 42. Tel. 612191. J. Sweep, Jupiter 30. Tel. 630965. A. BOON Jan T. Bremer 1824 - 1923 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 3