Videobanden Helderse Historische Vereniging Historische videoreeks 4 De hierna genoemde banden zijn (nog steeds) te koop bij de vereniging. De prijs is 25,-. Verzending is ook mogelijk tegen portokosten. Informatie Video-werkgroep H.J Nieuwenhuizen, telefoon 0223 630280. Verkoop en verzending J. Sweep, Jupiter 30, 1785 AM Den Helder, telefoon 0223 630965. Reddingsboot Doms Rijkers, gestationeerd op 17 juli 1923. Op het spooremplacement van Den Helder. Levend Verleden Journaals die zijn uitgezonden op de L.O.S. televisie te Den Helder met als inhoud: De ijs tijd jaren 1930 - Redding met reddingsboot Dorus Rij kers, ss. Lillian - Muziektenten in Den Helder - Gorter treinreizen - Goederen vervoer naar o.a. Texelse boot - De ramp met de Hr. Ms. Ou. Passagiers en vracht wachten op de Texelse boot de Dageraad. Vertrek van de Texelse boot de Dageraad, op de achtergrond bebouwing aan de Hoofdgracht en de hoge masten van Navgis, (gesloopt voor de dijkverhoging in de jaren '70). 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 28