55 Haringtrekken en andere visserij in en om (Den) Helder Huisduinen en Texel omstreeks 1900 -1932 Huub van Koningsbruggen be schrijft in zijn boek het wel en wee van de plaatselijke visserij en de ge schiedenis van het haringtrekken in het bijzonder. Volgens een teke ning van Jan van Scorel werd al in de 16e eeuw vanaf het strand en met kleine bootjes aan het Mars diep het haringtrekken uitgeoe fend. Hierbij werd in principe een lang visnet 'de zegen' om een school vis heen gevaren waarna het net met daarin de vangst naar de wal werd getrokken, vandaar de naam haringtrekken. Van Konings bruggen verhaalt ook over de tech niek, over het gereedschap en de boten die visten met netten van 150 tot wel 300 meter lengte. Oud-haringtrekker Jo Been komt in het boek veelvuldig aan het woord en vertelt boeiend zijn herinnerin gen die natuurlijk gaan over het ha ringtrekken, de schippers, hun bo ten en hun ploegen. Been weet ook nog veel namen, waar er precies ge vist werd, het sorteren van de vis, de verkoop en het loon. De overige verhalen, reportages en interviews geven een goed tijdsbeeld weer. Vooral de citaten uit 'En altijd roept de zee, door Klaas Smelik' blijven werkelijk schitterend Na de hoofd stukken: geep, kommenvisserij, oesters, alikruiken en visverwer king eindigt de schrijver met de ge schiedenis van de visafslag en het ontstaan en de groei van de haven. Een oud haringtrekkers lied com pleteert het fraaie boek dat voor 23,95 verkrijgbaar is bij de boek handel onder ISBN 90-803710-3-3. RENS SCHENDELAAR Het visnet (de zegen) werd met veel mankracht op het strand getrokken. Na de vangst werden de vletten hoog op de dijk gehaald.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 23