Nieuw uitgekomen boeken mi De eerste winkel van kruidenier Lucas Buter Wz. werd in 1884 geopend in de Vijzelstraat, het pand werd in 1980 gesloopt. 1884-1979 Fa. Lucas Buter Wz. 'Crootkruidenier' in Den Helder Auteur W.F. Renaud beschrijft in het boekje de bijna honderd jarige geschiedenis van de firma in le vensmiddelen, kruideniersbedrijf Buter. Den Helder telde vijf filialen in de grootste jaren van het bedrijf: aan de Vijzelstraat, Breewater- straat, Jonkerstraat, Van Galen straat en aan de Ambonstraat. Op richter Lucas Buter Wz. begon in 1884 op 27 jarige leeftijd in een pand aan de Vijzelstraat. Hij ont wikkelde zich tot een groot onder nemer en bezat voor Helderse be grippen een vermogen. De bloei van het bedrijf werd gehaald uit de winst bij inkoop 'in het groot' van grutterswaren en grondstoffen, daarna vond dan nog de winstma- kende verwerking en verpakking in eigen beheer plaats. Na 1945 was de bedrijfsvoering niet meer lo nend en moesten de winkels uit eindelijk sluiten. Het boekje is voor f 10,00 verkrijg baar bij de boekhandel onder ISBN 90 80371 02 5 en op de adressen Doorzwin 2246, Kersje Visserstraat 5 en Narcis straat 4. 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 22