Mededeling van het bestuur Uitnodiging Verschenen boeken Gedurende de afgelopen jaren zijn regelmatig lezingen georganiseerd, de meeste in samenwerking met de Volks Universiteit. Hoewel daar in 1997 een einde aan kwam bleef toch de wens leven om verder te gaan, zij het op eigen kracht. Het is ons een genoegen u uit te mogen nodigen voor een lezing op 26 januari 1999 door Drs. Jan T. Bremer onder de titel Walvisvaart en de Marsdiepdorpen in "De Branding" te Huiduinen. Aanvang 20.00 uur. HONDERD JAAR VOORTGEZET ONDERWIJS IN DEN HELDER Naar aanleiding van de viering van het feit dat 100 jaar geleden de Rijks Hogere Burgerschool werd gesticht is een boek verschenen over honderd jaar voortgezet on derwijs in onze stad. De heer Rietveld heeft uit de enorme hoeveelheid gegevens een verantwoorde keuze gemaakt. Wellicht zullen er stemmen opgaan die meer over dit of minder over dat hadden willen zien maar er ligt een evenwichtig boek voor ons waarin het goed le zen is. De bijgevoegde foto's versterken de tekst. Het boek is a fl. 32,50 verkrijgbaar bij het Onderwijs- kantoor aan de Sportlaan, maar gemakkelijker is nog om contact op te nemen met de auteur via tel. 0223.613909. CATALOGUS - 75 jaar voor de Windwijzer Hoewel de titel 'Catalogus' de lezer even op het ver keerde been kan zetten is deze uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Windwijzer het aan zien meer dan waard. Gekozen is voor een fotoboek, 'verlucht met enige tekst' en het zal voor velen een genoegen zijn hierbij, al is het in kleinere kring dan op de Reünie zelf, herinne ringen op te halen. Wilt U in het bezit komen van een exemplaar dan kunt U zich melden bij de school aan de Javastraat en voor fl. 2,- (twee gulden!) wordt U eigenaar. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 2