de geschiedenis der kranten in Den Helder (nooit uitgegeven) altijd een beperkt lezersaantal gehad en niet veel invloed. De concurrentie was fel, gekleurd door het feit dat Bakker ook wet houder was. Giltjes stelde herhaal delijk belangenverstrengeling aan de kaak, omdat Bakker bij officiële mededelingen van de gemeente zijn eigen krant bevoordeelde en ook overigens propaganda niet schuwde. Bakker moest kiezen, bleef wethouder en deed de krant over aan zijn zoon A.A. Bakker In 1866 werd de naam van de 'Nieuwe Courantenz' verkort tot Heldersche Courant, die na het overlijden van Giltjes een paar keer in andere handen overging totdat de uitgave in april 1914 werd ge staakt. De naam Heldersche Cou rant werd toen voor f 900.- (f 500.- volgens het overzicht van C. de Boer) gekocht door de uitgevers van het 'Vliegend Blaadje' waarover la ter meer. Ook de Heldersche en Nieuwedie- per Courant (de krant van Bakker dus) werd een paar keer doorver kocht. Eerst in 1889 aan J.H. van Balen, die er geen succes van maak te, onder andere omdat hij niet uit Den Helder kwam en geen neus had voor het plaatselijke nieuws. In 1894 werd het een dagblad (behalve zaterdag en zondag) onder de naam 'Dagblad voor Helder en Hollands Noorderkwartier', in 1895 verkocht aan de 'Heldersche Uitgeversmaat schappij', die C. S. Jaring, een jour nalist die onder Van Balen had ge werkt, aanstelde als hoofdredac teur. Deze 'Krant van Jaring' was gevestigd Kanaalweg 72-73, tele foonnummer 1. In 1908 stierf C.S. Jaring, zijn broer A.W. Jaring volg de hem op, maar in december 1919 kwam het einde. Stijgende lonen en papierkosten, noopten de Hel dersche Uitgeversmaatschappij tot opheffing.. Het voormalige kantoor van de Helderse Courant op de hoek van de Spoorstraat en de Kerkstraat (1970 - 1993J. 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 12