HELDERSCHE N1E0WED1EPER COURANT. NIEUW! COURANT ILn. /€v' N°. I. O G°^ ISM VAK DEN ®i W9" sspfiii II' UFT nfrr^: y v DONDERDAG 4 J l L U itttM. Ijeföer, -ïïtcuraeötep ttfiffenisoorö, m,}. 1 JAMJARIJ. JïieiMS-- en Üi)oerfen(ie--lifQÖ. \o L y.altinlaa; i.1 Januari]' 1573. Prijs 1 Cent. (9A"3f sa 9l NIEUWS EN ADVERTENTIEN. Verschijnt ELKEX ZATERDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Advertentiën van 1-5 reg-els 2.5 Cent. Elke regel meer 5 Cent. rvlGEN IIET r SEKSTE JÜRCAXC. ■'t. Uil Wi-ui.bl.-id n-nrdt i-Uen l[a.iada(;-nior!;cn r,„rv....,ui, bij lIAKKEll Ib.. te Xienwr Dup. ne priii 'S Bil «."li. in 'Ie drie maanden en 'nor de- biulensluili-n Jramo per yosl 90 cenis. .'lea «ii.miircrt «icii l»j 'lo Uoekli.iQaci.ircn en Postkan- lorrn riiner woonplaats. n X A X D A c JVzi i).~ r>5/ r f -SV- c'-/- V" tl. O, x\.-» *c.- ADVERTENTIES' geiteve men ontzegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zatutdags fles middags ten 12 ure: de pi ijs van 1 tot 4 rrgeis is 60 centen voor eiken regel rueer 15 centen behalve 33 centen zegeirugt voor elke plaatsing. 3 APRIL. CJ_1 ?.'V EN JS 1. Eerste Jaargang. 186 J ZaturSaé DO 1 Juni]. Aboanemenc3Dnia eer kwartaal /1.30. - HDAG. j p-,13 aer Advertentien 15 Ct. per rceet Brieven franco ain den Uitgever Franco per poss*1.50. g GILT-JES oenaive 35 Ct» Zegeir. voor eike p^atsmg JS 479. MAANDAG 1866. 3 3 A ZATERDAG 16 JANUARI 1915 A3o JAARGANG VOORHEEN GENAAMD 'T VLIEGEND BLAADJE ^7^ Nieuwsblad voor Heider, Xoegras, Texel, Wieringen en Anna Pauiowna i|§|lg dA ~tV - A| JOU 40 C«, juii*nian« r i to Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag I 73 'i :.50 I UITGEVER: C. DE BOER Jr. HELDER raitott.) 10 Aal t!k< -m 1 .q.i. «5 etne. ilkt faqti m». 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 10