der io5 aar uit. - ja c over- dat n dis- ?e stap- uk was. roep die of :inde- aling uitge- ildaten ie tijd eet ik door "de es ver een en een dat onze medische kennis en de inhoud van het speelgoed-dok- Sluisdijkstraat. terskoffertje te kort schoten. Dan moest er wel een ouder aan te pas komen, waarna de oorlog ten einde was. Onze buurt had verloren, dat wel. Was de echte oorlog maar zo snel beslecht geweest. Die oorlog liet niet lang meer op zich wachten. En dat betekende bombardementen en dientengevolge vluch ten. Al spoedig was de stad ontvolkt en stond menig huis leeg. De bijbehorende tuintjes verwilderden, maar dat was dan voor de achtergebleven kinderen een reden om op strooptocht te gaan door de stegen en de overhangende bloesem te plukken. Soms werd een leegstaand schuurtje of huisje ont dekt, dat niet afgesloten bleek en dat was dan een ideale plek om als clubhuis te dienen voor een 'gehei me' club. Totdat het huisje of schuurtje hermetisch werd afgesloten, dan wel afgebroken. Maar er verschenen nieuwe bouwwerken, namelijk schuilkelders. Soms midden op de rijweg, zoals in de Goversstraat. Ze waren bedoeld als schuilplaats tijdens bombardementen, maar boden ook een mooie speel- gelegenheid. Waarschijnlijk werden ze ook wel voor andere doeleinden gebruikt, maar daar hadden wij toen nog geen weet van. De straten waren smal en saai, maar stonden nog niet vol met geparkeerde auto's. Speelveldjes met speeltoe stellen waren er evenmin, maar vervelen deden we ons nooit op straat. En vandalisme? We wisten niet wat dat was. Het ergste wat wij konden doen was een hinkelbaan tekenen op een pas geschrobd straatje. ANS KOORN mjii

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 9