wm jm salaris of een deel daarvan te mogen behouden.' De burgemees ter stelt voor hem 150,00 per jaar toe te kennen, maar daar waren acht van de zestien raadsle den het niet mee eens. 'Misplaats te filantropie.' Gelukkig voor Leich moest, omdat de stemmen staak ten, bij een volgende raadsvergade ring worden herstemd en was één van de tegenstemmers 'ziek'. Zodoende kon Leich, die Den Hel der kort daarna verliet en nog geen twee jaar later in Haarlem over leed, een brief schrijven waarin hij het 'Edelachtbare Bestuur der Gemeente dankt voor het hem ver leende Pensioen'. Een pensioen van honderdvijftig harde guldens voor veertig jaar trouwe dienst! J.T. BREMER Aanwezige werken johan Coenraad Leich (1823 -1890) in het Marinemuseum - Oorlogsschepen en jachten op de rede, ca. 1880. Olieverf op doek door Johan Coenraad Leich, 1881. Afmetingen: 30 x 54.5 cm. - Watertoren en gebouw met rokende schoorsteen aan voet van duin- meer. De Helderse duinwaterleiding rond 1867. Ingeaquarelleerde tekening door Johan Coenraad Leich, 19e eeuw. Afmetingen: 28 x 40.5 cm. - De Helderse duinwaterleiding rond 1867. Opstallen van de duinwater leiding. Ingeaquarel leerde tekening door Johan Coenraad Leich, 19e eeuw. Afmetingen: 28 x 40.5 cm. - Het Nieuwe Diep in de 19e eeuw. Verscheidene schepen voor het KIM op het Nieuwe Diep. Ingeaquarelleerde pentekening door Johan Coen raad Leich, 19e eeuw. Afmetingen: onbekend. - Gezicht op de haven van het Nieuwe Diep genomen op de rede, ca. 1880. Ingeaquarelleerde pentekening door Johan Coenraad Leich, 19e eeuw. Afmetingen: 16.6 x 23.8 cm. Aanwezig in het Reddingsmuseum 'Dorus Rijkers' een afbeelding van de 'König Wilhelm', gestrand op 26 november 1873 bij Huisduinen. Deze afbeelding is eigendom van de Gemeente. Op het Koninklijk Insti tuut voor de Marine aan de Buitenhaven is geen enkel werkstuk van Johan Coenraad Leich aanwezig. De auteur dankt de heren L.P. Obbens, L. Deugd en drs W.G. Boven (conservator Marinemuseum) voor hun medewerking bij het tot stand komen van dit artikel. Ter nagedachtenis aan de bij Kwassi Krom gesneuvelde matrozen (detail). CUtefW MM io3 milm

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 7