Johan Coenraad Leich (1823 - 1890), Stadstekenmeester in Nieuwediep Er zijn niet zo erg veel ïge eeuwse prenten van onze goede stad in omloop. Maar zo'n enkele keer kom je er in een antiquariaat of bij een prentenhandelaar wel eens een tegen en dan is het meestal een teke ning van J.C. Leich. Geen wonder want de man was bijna veertig jaar stadstekenmeester (i84g - 1888) en ruim twintig jaar (1867 - 1888) tekenleraar op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Johan Coenraad Leich werd op 27 augustus 1823 geboren in Den Haag alwaar hij zijn opleiding kreeg aan de Acade mie voor Beeldende Kunst. Vervolgens werkte hij enkele jaren als tekenleraar en schilder in Purmerend (1844) en Antwerpen (1847) tot hij na het overlijden van de heer J. Paling in i84g werd benoemd als leraar aan de tekenschool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Hoofdgracht. Leich is toen getrouwd met Jacomina Visscher (Amsterdam 05-11-1811 Den Helder 17-06-1888) en vestigde zich in wijk I no 71 (Kanaalweg). Het huwelijk bleef kinderloos. Vooral in de beginperiode heeft hij het daar erg moeilijk gehad, want zijn basissalaris was slechts twee honderd gulden per jaar. Daar kwam dan nog wel wat bij doordat hij evenals andere leerkrachten recht had op een deel van de schoolgelden, maar veel meer dan zo'n vijftig tot honderd gulden per jaar zal dat niet geweest zijn. Wan neer de 'tekenmeester' dus wat meer wilde verdienen dan een doorsnee ambachtsman, was hij dus aangewezen op lesgeven aan particulieren en het maken van voor de verkoop geschikte tekenin gen en schilderstukken. Dat laatste Oorlogsschepen en jachten op de rede ca. 1880. 100

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 4