Videobanden 99 Het bestuur heeft zich, gezien het bovenstaande, bera den en na ampele overweging besloten de organisatie terug te geven aan de gemeente Den Helder. Mocht een andere vereniging deze organisatie ter hand wil len nemen dan spreekt het voor zich dat zij een beroep kunnen doen op onze opgebouwde ervaringen en gegevens. Enige tijd geleden maakte de videowerkgroep haar VIJFTIGSTE item voor uitzending bij de Lokale televisie (L.O.S.). De produkties kwamen gedeeltelijk tot stand dank zij de beschikbaar gestelde 8 mm films van leden en andere personen. De werkgroep is nog steeds op zoek naar films of video materiaal van Helderse gebeurtenissen. Mensen die filmmateriaal ter beschik king stellen, krijgen na het overzetten op video, de films en een videoband retour. De werkgroep bestaat uit: Aloys Eijgermans (camera en montage), Wouter de Lange (research), Henk Nieuwenhuizen (research, telefoon 0223 630280) en John Siebeling (voice over). De werkgroep heeft op 16 april 1998 haar 7de LEVEND VERLEDEN JOURNAAL videoband uitgebracht. Onderstaande banden zijn (nog steeds) te koop bij de vereniging. De prijs is 25,Verzending is ook mogelijk tegen portokosten. Band 1 Bethelkerk (geschiedenis en sloop) '1993 Band 2 Dia serie 1 van Oud Den Helder Band 3 Dia serie 2 van Oud Den Helder Band 4 Levend Verleden Journaals 1996, inhoud: Ijstijd, Redding vanaf de SS Lilian, Muziek tenten in Den Helder, Ramp met de O n, Gorter Treinreizen, Goederenvervoer naar Texel Band 5 Levend Verleden Journaals 1996, inhoud: Vertrek Hr.Ms. Java uit Nieuwe Diep, Licht schip Goeree, Van Steken tot Eten, Atjeh- loods wordt gesloopt, Défilé Kon. Marine door Den Helder Band 6 Levend Verleden Journaals 1997, inhoud: Postbrug, Van Kinsbergenbrug, Haringtrek- ken in Buitenhaven, Verdwenen bruggen, Ankerparkbrug, Rondrit door Den Helder, deel 1, 2 en 3 (1950) Band 7 Bruggen van Den Helder - De Botbrug, Wel pen en Verkenners 1960, Welpen Jutter/Willemsoord, Wie kent Wie? En Waar is Wat?, het Centrum 1972, Marsen van Mili tairen en Verenigingen door de Stad, Bevrij dingsoptocht 1948 en Basculebrug/burg. Visserbrug. Postbrug.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 3