Het visboeck van Adriaen Coenen lËén bekende Scheveninger Wilhelmus van Nassouwe die was veel zaadjes rijk hij trouwde met vier vrouwen - niet alle tegelijk - Hij voerde veel campagnes voornamelijk in bed en teelde veel Oranjes zo werd ons volk gered.... Willem van Oranje, de vader des vaderlands, was bedreven in de politiek en het oorlogvoe ren. Hij hield van vrouwen, maar óók van vis. Van vis? Jazeker: in 1574 schonk een Scheve- ninger vishandelaar Adriaen Coenen (1514- 1587) prins Willem van Oranje een door hem samengesteld boek over vissen. Waarschijnlijk heeft de prins als dank hiervoor ervoor gezorgd dat Coenen vervolgens in zijn woon plaats het lucratieve ambt van visafslager mocht uitoefenen. En toen in 1581 aan het strand van Scheveningen een walvisachtige aan spoelde kwam de prins vanuit Delft om het beest te bekijken en enige tijd met Coenen 'pra- tede van vischen'. Jammergenoeg is het Vis- boeck-deel dat Willem van Oranje ooit van Coe nen ontving verloren gegaan, maar drie andere delen zijn bewaard gebleven. Het Visboeck (410 bladzijden) berust in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag; het 'Walvisboeck'is eigendom van de Dierentuin in Antwerpen, het 'Harinkoning- boeck'ligt in het stadsarchief van Keulen. Over Adriaan Coenen en zijn Visboeck is deze zomer een tentoonstelling in het Schevenings Museum geweest en ter gelegenheid daarvan verscheen een alleraardigst boek van de historica Florike Egmond: Een bekende Scheveninger - Adriaen Coenen en zijn Visboeck van 1578, uitgegeven door het Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Segbroeklaan 330, 2565 DW Den Haag (173 blz., 37,50). Het boek is rijk geïllustreerd met veel prachtige kleurenfoto's van door Coenen geschilderde vissen en scheepjes. Maar ook Eskimo's ('die rawe visch eeten') en kaartjes van het Hollandse kustgebied. Op één van die kaartjes staat zelfs de Zijpe vermeld. favCduUtC TM; 'H(»C Horike T'.giiio'jj' 122

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 26