Hedendaagse historische voorvallen (HHV) Speciaal bijeengejut voor onze vele relaties buiten Den Helder Met dank aan de heren J.W. Jansen en J.H.Hoffman. Voor de inhoud van De begraafplaatsen van Den Helder en Huisduinen, deel i t/m 5 (zie ook jaargang 8 en 9) is geraadpleegd: Voor het eerst sinds 1917 rijdt er weer een treintje, genaamd 'De Jutter Express' over de Helderse dijk tussen Den Helder en Huisduinen. Hoewel modern van vorm, roept het feit al nostalgische gevoelens op aan de verhalen over 'vroeger'of aan de afbeeldingen van het eerste treintje op oude prentbriefkaarten. W. KALKMAN Tekeningen-archief Dienst Stadsont wikkeling en Beheer, Den Helder. Helderse families, door A.P.Vlam, (NGV afdeling Den Helder). De Dodenkoets, uitgave van het Natio naal Rijtuigenmuseum, Leek (Gr.) Gemeentearchief Den Helder: Oud archief inv.nr. 8-33-106-119-135- 141-168- en 220 Archief 1815-1900 inv.nr. 17-18 en 75 Archief 1900-1918 inv.nr. 193 Archief burgerlijke stand Rijksarchief Haarlem: Notarieel archief Doop-, Trouw en Begraafboeken Verzameling topografische kaarten en prenten. De ingang van het voormalige haarbuisje (197 8). Tewaterlating red dingboot Suzanne op scheepswerf Niestern te Delfzijl met schipper Piet Bot en zijn zoon Coen Bot op 30 oktober 7 968. - De sedert 1968 in Den Helder in dienst zijnde motorreddingboot 'Suzanna' van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij is verkocht aan IJsland. Hiermee verlaat de laatste boot van dit type het reddingstation Nieuwediep. Na de 'Dorus Rij kers' (1923), de 'Prins Hendrik' (1952) en de 'Suzan na' (1968) is er nu sedert 20 september 1997 weer een moderne 'Dorus Rijkers' paraat. En de 'Prins Hendrik' blijft in Den Helder als varend object van het nationaal reddingmuseum. - De vanouds bekende 'verfwinkel'van Van Bredero- de is vanaf de Loodsgracht (tegenover de Mosterd- brug) verhuisd naar het Ravelijncenter op het indus trieterrein tussen de Linie en de stadswijk 'De Schooten'. - Het woonhuis naast het voormalige belastingkan toor op het Koningsplein is op 31 maart jl. gesloopt. Het plan is om het oude belastingkantoor (welke herinneringen men daaraan ook moge hebben) te behouden en intern te verbouwen tot café en appar tementencomplex. 121

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 25