ïf&ui m gen aan de zogeheten avondvakte- kenschool. De lessen werden aan vankelijk op verschillende plaatsen in de stad gegeven, maar toen te veel mensen Den Helder verlieten sloot de school tijdelijk zijn deu ren. Na de oorlog werden de lessen hervat en ook Jellema ging er heen. In 1947 verkeeg hij een getuigschrift. 'Toen kon ik nog niet bevroeden dat mijn verbintenis met de ambachtsschool, die toen lagere technische school (lts) werd genoemd, een vervolg zou krijgen.' Na de oorlog maakte de ambachts school een moeilijke herstart. Er was geen schoolgebouw meer. Al het materiaal, zoals machines en gereedschap, moest vanuit Bree- zand naar Den Helder worden teruggebracht. Daar kwam het op verschillende plaatsen terecht. 'Er werd lesgegeven in de overdekte speelplaats van de rooms-katholie- ke jongensschool, een loods bij de school voor bijzonder lager onder wijs (blo), in lokalen bij de openba re lagere school in Tuindorp en in enkele lokalen van de gemeente. De administratie was gehuisvest in de vakschool voor meisjes aan de Middenweg.' Jellema noemt het een verademing, toen in 1955 een nieuw schoolgebouw aan de Sportlaan in gebruik kwam. Zelf was hij in 1954 begonnen aan een zogeheten aktestudie in Leeuwarden. Met een huurauto bezocht hij driemaal per week de opleiding. 'Het was een zware studie die veel tijd vergde en naast een 42-urige werkweek moest worden gedaan.' In 1957 kwam er een vacature voor tekenleraar aan de lts aan de Sportlaan. 'Zo kwam het contact met de oude ambachtsschool weer tot stand. Mijn baan als tekenaar scheepsbouw verruilde ik voor het leraar schap.' De opleiding werd toen juist van twee naar drie jaar gebracht. 'Het was in de overgangsperiode moeilijk om voor beide groepen leerlingen een programma samen te stellen. En zonder ooit les te hebben gege ven was het eerste jaar voor mij al helemaal niet een voudig. In die tijd duurde een lesweek 36 uur en ook op zaterdag waren er lessen. Wel kwamen de ervarin gen als oud-leerling van de ambachtsschool mij goed van pas. Veel voorkomende 'geintjes' waren bekend en je sprak dezelfde taal als de leerlingen. Diverse leraren had ik zelf als leerling meegemaakt. Het was een hechte groep collega's en het onderwijs was, met enkele aanpassingen, nog beroepsgericht. Er waren leuke buitenschoolse activiteiten zoals de schoolreis jes, het Sint Nicolaasfeest en Kerstmis. In de beginjaren had de school een leerlingenvereni ging met een actief bestuur. Het lesgeven was zeer afwisselend: technisch schetsen aan tweede en derde klassen, vaktekenen aan scheepsbouwers en schilders en handtekenen aan brugklassen. In de loop van 29 jaar hebben duizenden leerlingen in het toenmalige lokaal 24 les gehad. En ook daarna kwamen de meeste iiiiiip mini 1TH11»! <11111» 1111111 1111111 1111111 Technische school aan de Sportlaan, in gebruik geno men 1955. 113

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 17