's morgen en 's middags te trillen. Daarna kwamen er aan de boven kant, met een puffend geluid, rook wolkjes uit.' Waar die vandaan kwamen werd pas later duidelijk. 'Het bleek een stoomloc, te zijn voor het drijfwerk in het lokaal van leraar Verkerk. Diverse machines waren op dit drijfwerk aangesloten. Dat draaide altijd op dezelfde tijd. Je kon er de klok op gelijk zetten. Voor mij was het een signaal om op tijd naar de lagere school te gaan of thuis te zijn voor het middagmaal.' 1 Ambachtsschool aan de Laan. 'In 1937 verhuisden wij naar de Smidstraat nr. 27. Vandaar konden wij de school achter de gemeente kwekerij zien liggen. In de oorlogsjaren, toen onze stad door de Duitsers tot 'Sperrge- biet' werd verklaard, raakte Den Helder door de beschietingen en bombardementen steeds meer ont volkt. Het eerste gedeelte van oud Den Helder moest worden ont ruimd. Wij verhuisden noodge dwongen naar Middenstraat 102. Inmiddels was mijn lagere school tijd voorbij, er werd gezocht naar een vervolgopleiding. De keus viel op de ambachtsschool. Om toegela ten te worden legde ik een kleine test af.' Met succes. Maar daarmee was Jellema er nog niet. Leslokaal smeden. Het tekenen werd toen nog staande achter de tekenta fel gegeven. Het waren lange lesuren en vooral prak tijk en tekenen namen veel tijd in beslag.' 'De eerste les in smeden zal ik nooit meer vergeten. Wij stonden als klas om het aambeeld heen en keken hoe de leraar een eenvoudig smeedwerkje voordeed. Met een paar welgemikte slagen werd het, in het smidsvuur verwarmde, ijzer omgevormd tot een bei- telvorm. Dat was vakwerk en dat kwam je te weten als je het zelf moest doen. Terwijl de leraar het ijzer opwarmde, had hij ongemerkt een beetje water op het aambeeld geschonken. Toen het ijzer warm op het aambeeld gelegd werd, gaf de leraar er een flinke klap op. Het gevolg was een spetterende vonkenregen en een doffe dreun door het lokaal. Wij deinsden, hevig geschrokken, achteruit. Dit tot vermaak van de leraar, Vol verwachting stapte Jellema op 24 augustus van het cursusjaar 1942-1943 het gebouw binnen. Hij zou praktijldessen krijgen van leraar Aberson. 'In het lokaal stond een zestal smidsvuren. In een, met een groot gordijn van zeildoek, af te sluiten hoek werd elektrisch lassen gegeven. Langs de wanden bevonden zich de werkbanken met bankschroeven. Iedere leer ling had zijn eigen plaats en de verantwoording voor de handgereedschappen die bij die plaats behoorden. 'Het was in die tijd, de Duitsers hadden ons land al aardig leegge plunderd, moeilijk om aan schoolbenodigdheden te komen. Een stokoude passerdoos kreeg ik via een oudere neef. Ook het toen nog verplichte tekenjasje kwam op deze wijze in mijn bezit. Vergeleken met tegenwoordig waren de materialen erg sober en bescheiden in aantal. Boeken verstrekte de school iii

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 15