Everlast met chagrijn of chevreaux /5.5o Chagrijnen rijglaarsjes 4,75 Gewast lederen rijglaarsjes 4,- Voorts kinderwerk met 10 procent verhoogd. Evenals nu voelden veel winkeliers ook toen behoefte om de opening stijden van hun bedrijven te wijzi gen. Op 7 mei 1876 berichtte Jan in de courant aan 'zijnen geëerden begunstigers dat van af heden zijn magazijn van schoen, laarzen enz. Zondags vanaf voormiddag 10 uur zal gesloten zijn'. De winkel was op zondag reeds om 8 uur open, vooral ten behoeve van de vissers die vaak zondags in de namiddag al weer naar zee vertrokken. Na jaren geraakte de heer A. Visser aan de Zuidstraat op leeftijd en was door gebrek aan een opvolger gedwongen zijn bedrijf van de hand te doen. Dit vroeg wel wat geduld maar uiteindelijk was er toch een gegadigde die het winkel pand en de goederen kocht. Die gegadigde was Dirk Hoogenbosch, een broer van Piet. Samen met broer Janus kreeg hij zijn opleiding in het vak. Janus trok naar Amster dam terwijl Dirk na enig moderni sering op 11 april 1884 de herope ning van de zaak in schoenen enz. 'Vroeger bewoond door wijlen de heer A. Visser' bekend. Dirk liet via 't Vliegend Blaadje van 13 okto ber weten steeds in ruime keuze voorhanden te hebben eigen gemaakte bottines van 3,75 en molières vanaf 2,50. Voor de dames had hij kamgaren elastiek laarzen vanaf 3,- en lederen elas tiek laarzen vanaf 2,25. Voor de kinderen sterke schoollaarsjes van 1,40 en pantoffels vanaf 1,75. In april 1896 adver teerde Dirk met zwarte en witte communieschoenen. In 't Vliegend Blaadje van 18 mei 1889 adverteerde Jan met Gymnastiek- en Canvas schoenen vervaardigd door 'The North Brittish Rubber Compagny' voor Hel der en omstreken verkrijgbaar uitsluitend in het Schoenledermagazijn van Jan Hoogenbosch. Deze schoenen, vervaardigd uit zeildoek, met zwart India- Rubber zool zijn het eerst in den handel gebracht door eerst genoemde Firma. De nieuwe modellen, fijn afgewerkt, kunnen tot onderstaande prijzen geleverd worden. Canvas-schoenen in Blauw of grijs in grote voor kin deren van 3 tot 5 jaar 1,00 idem van 5 tot 10 jaar 1,25 voor dames of heren 1,75 Canvas-schoenen voor vélocipède rijders voor jongens 1,75 voor heren 2,00. Vissers kochten hun laarzen bij de firma Hoogen bosch. Het jaar daarop, in 1890, melde Jan in 't Vliegend Blaadje de ontvangst van een zeer grote partij deugde lijk en elegant heren en dames en kinderschoenwerk: Een grote sortering 108

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 12