Toen Henk in 1990 zeventig jaar werd is met steun van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noor derkwartier het boek 'Kust en Kaart' verschenen, waarin Henk's artikelen over het kaartbeeld van het Noordhollandse kustgebied bijeengebracht is. In dit boek is ook een complete lijst van zijn publicaties opgenomen, alsmede een uiteenzetting over de wetenschappelijke betekenis van zijn werk van de hand van prof. Borger. In hetzelfde jaar 1990 ont ving Henk ook een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam en een Zilveren Anjer uit handen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Bijna dertig jaar hebben we samen opgetrokken, Henk en ik. Ook ik ben (in 1950) bij Jaap Wester- berg begonnen met een scriptie (in het kader van de studie M.O. Aardrijkskunde) over 'De Zeegaten van de Zijpe tot het Eierlandse Gat'. Henk's kennis van de cartografie, handschriftkunde, genealogie, enz. enz., was vele malen groter dan de mijne. Hij was een vraagbaak voor me, al die jaren. Ik zal hem dan ook zeer missen, maar daarom niet alleen. En ik ben er trots op een aantal boeken (volk aan het Marsdiep, Varensgasten en Ander Volk) samen met hem te hebben geschreven. Een aantal andere boeken van me illustreerde hij (Herinneringen van een Helderse schooljongen, Zijpe - deel III) en dat deed hij voor treffelijk. Nogmaals: ik zal Henk zeer missen, hij was mijn vriend. J.T. Bremer, januari 1998. groter gebied en dat nog vele kaarten en archivaria op bestudering wachtten, leidde tot een streven naar verbreding van het werkterrein en verdieping van kennis. Uiteindelijk hoopte hij in een groot vierdelig werk (x. Algehele Inleiding, 2. Texel, 3. Vlieland, 4. Terschelling) getiteld 'De Convexe Kustboog' zijn inzichten over de ontwikkelingen in het noordelijk kustgebied (en Waddenzee) te ontvouwen. Het is hem bijna gelukt - bij onze laatste ontmoeting heeft hij me de (voorlopige?) versie van zijn boeken over handigd, omdat ik op me had genomen de uitgave van zijn werk te verzorgen. Uiteraard wisten we bei den niet dat het onze laatste ontmoeting zou zijn en ik ben erg onzeker of het me zal gelukken zonder hem het karwei af te maken. Gelukkig hebben ande ren, waaronder zijn promotor prof. dr. GJ. Borger van de Universiteit van Amsterdam, hun medewer king toegezegd. Gemeenteziekenhuis aan de Kerkgracht. 68

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 4