Cultureel 96 leder van ons kan zich nog de expositie herinneren die in 1995 werd gewijd aan de tekenaar en illustrator Anton Pieck. De navors ingen naar het geboortehuis van Anton staan ook nog in ons geheu gen. Visserschepen aan de binnenhaven Bij uitgeverij Pirola te Schoorl is verschenen het boek 'Tussen Haaks en Nieuwediep' van G.v.d. Burg. Behalve een overzicht van de vissersvloot die Den Helder als thuisbasis heeft bevat dit ook de geschiedenis van de visserij gedu rende de laatste anderhalve eeuw. Bovendien heeft de auteur een aantal reddingen beschreven en wordt een deel van het boek gebruikt voor een overzicht van de gevechtshandelingen met hun achtergronden gedurende de mei dagen van 1940. Met de verzorging van het boek heeft de uitgeverij zijn goede naam opnieuw waar gemaakt. Het boek is in de boekhandel verkrijg baar voor fl. 37.50. Het zal misschien niet bij een ieder bekend zijn dat de tweelingbroer van Anton, Henri, eveneens een begenadigd tekenaar was. Wellicht kunnen wij in een toekomstig arti kel in Levend Verleden vertellen hoe het kontakt met de erven van Henri tot stand is gekomen en waardoor het idee heeft post gevat aan deze, ten onrechte op de ach tergrond geraakte Pieck, een expositie te wijden. Samenwerking tussen de heer Labohm, als contact persoon van de dochters, de gemeente en onze vereni ging willen wij laten resulteren in een tentoonstelling van het werk van Henri Pieck. Op het moment dat dit blad in Uw brievenbus valt moeten de plannen geconcretiseerd zijn. De expositie zal volgens ons idee worden gehouden van half april tot half mei. Houdt U de media in de gaten voor verder nieuws! A. Boon Houtskooltekening van concentratiekamp Buchenwald, door Henri Pieck.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 32