Eeuwfeest Pr.-H. Polder, 17 en 18 Sept. Van de redaktie Houdt Levend Verleden levend!! Verboden eier te zoeken in den Prins Hendrik polder. Uitknippen en bewaren 1. E. WUVKLER. Tien jaargangen Leven Verleden fraai ingebonden! De boekbinderij van Noorderkwartier te Den Helder kan dit voor u realiseren voor een vriendenprijs in vier banden (Levend Verleden is een relatief dik blad) a 57,50 per band, exclusief 6% BTW. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met de heer Veenstra, werkleider boekbinderij, telefoon 0223 635123. Vondst Romeinse munten Tijdens bouwwerkzaamheden van het politiebureau aan de Waddenzeestraat zijn acht bronzen Romein se munten uit de vierde eeuw na Christus gevonden. Het is een opzienbarende vondst, want volgens de Archeologische Werkgroep Kop van Noord Holland is hiermee aangetoond dat tussen 270 en 700 na Christus wel degelijk sprake was van bewoning in de kop van Noord- Holland. De munten zijn gevonden in afgegraven zand op het terrein dat afkomstig was uit de bouwput. Voorzitter F. Diederik van de Archeologische Werk groep zegt dat de opmerkelijke vondst aanleiding geeft tot het bijstellen van de ideeën die over die periode in de Nederlandse archeologie bestaan. Tot dusver werd aangenomen dat de regio Den Helder toen onbewoond was. Bron: Helderse Courant 05-12-1997 Rens Schendelaar Ie Dag. (Uitsluitend voor ingezetenen van de P.-H. Polder). 10 u. Opening van de feestvergadering. 12,30 u. Koffietafel. 2 u. Aanvang Volksspelen. Blokjesrapen voor jongens en meisjes van 5-7 jaar Hinderniswedstrijd jongens van 8-11 jaar jongens 12-14 jaar Wasophangen meisjes van 8-11 jaar Hinderniswedstrijd meisjes van 12-14 jaar. 5.30 u. Diner. Na afloop Strijd om de man en de vrouw, waarna gelegenheid tot dansen. 2e Dag. (Voorgeheel Texel) Aanvang 1.30 uur. Schoonrijden met 1 paard v. 2-wielig rijtuig (inleg- geld f 2.50). Prijzen f 25,—, f 15,— en f7.50 Schoonrijden met 2 paar den voor landbouwwagens (inleggeld f3,50). Prijzen f30,—f20—en f 10,— Paardrijden met hindernis sen finleggcid f 1,Prij zen f 10,f5,en f2.50 Opgave voor deelneming inzenden vóór 10 Sept. bij P. KOOPMAN, P.-H. Polder Tel. 14, Den Hoorn. Fietsen- met hindernissen voor heren. Dameswedstrijden met hindernissen Krui wagen wedstrijd voor paren Strijd om de man en de vrouw, waarna gelegenheid tot dansen. 94

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 30