Hedendaagse historische voorvallen (HHV) 92 Speciaal bijeengejut voor onze vele relaties buiten Den Helder De bij velen bekende ULO Pasteurstraat, ook wel de 'Willem de Zwijger'- ulo, is gesloopt. Deze ulo werd bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 opgeheven en als mavo-afdeling ondergebracht in de openbare scholengemeenschap 'Nieuwediep'. De laatste directeur was toen E. Baan, bijgestaan door zijn rechterhand 'oom' Henk Nusselder, de alom aanwezige conciërge. De buitenkant van het oude raadhuis op de Kerk- gracht 1, thans in gebruik bij het bedrijf Holland Advertising Nieuwe Media, wordt gelukkig geres taureerd. Duidelijk zichtbaar werd dit werk toen op 4 decem ber 1997 het torentje (tijdelijk) werd verwijderd voor het ondergaan van een fikse onderhoudsbeurt. Een optimistisch bericht bereikte ons: het 130 jaar oude ramschip 'Schorpioen', vooral bekend als het 'marva-schip' aan de Zuidstraat, keert vanuit Zee land terug naar Den Helder om een plekje te krij gen op het nautisch-maritiem-museale etablisse ment 'Willemsoord', te weten de oude rijkswerf. In één van de vorige uitgaven van dit blad meldden we in deze rubriek dat de Helderse Woningstichting het hoekpand Binnenhaven-Nieuwe Brug straat (steeg) in oorspronkelijke staat zou gaan restaureren. Welnu, het werk is voltooid en het pand is een sieraad gewor den. Gaat dat zien! Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan heeft de Kleindiersport- vereniging 'Den Helder Oms treken' een herdenkingsboek uitgegeven onder de titel 'Een keur van keurmeesters - H. O. 1922 - 1997'. Een lezens waardig en vrij onbekend stuk Helderse Historie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 28