Het fonkelend spel van een katholiek kunstenaar In het dagblad 'De Limburger' van 19 juni van dit jaar wijdde Paul Kokke een bespreking aan de expositie van de Helder- se kunstenaar Jan Dijker in het museum 'Kempenland' te Eindhoven: Jan Dijker 1913- 1993 glazenier, kunstschilder, docent. Hij was misschien wel de laatste echte katholieke kunstenaar van de lage landen. Gepokt en gemazeld door het geloof, opgedaan in zijn geboorteplaats Den Helder. En later, na zijn verhuizing naar Moer gestel werd hij helemaal omringd door het katholicisme. Jan Dijker begreep het geloof. Dat verklaart waarom de muren van verscheidene kerken in het Brabantse zijn glas-in-lood-ramen dragen: de Sint Jan Onthoofdings- kerk in Moergestel, de Sacraments kerk in Tilburg of de kerk van de parochie van de goddelijke Voorzie nigheid in Bergen op Zoom. Hij wist om te gaan met begrippen uit de Apocalyps, kon zijn visie op de Goddelijke duiding van het heelal verwerken tot een gigantisch monumentaal glas-in-lood werk. Museum Kempenland wijdt een grote tentoonstelling aan het oeu vre van Dijker, die op 20 oktober 1993 in Moergestel op 79-jarige leeftijd overleed. Het gaat hier niet alleen om de religieuze werken van Dijker maar eveneens om zijn vrije kunst. Niet voor niets heet de ten toonstelling dan ook 'Jan Dijker 1913-1993 glazenier - kunstschilder - docent. Men kan haar zien als een alomvattende hommage. De Dijker-tentoonstelling is er een van contrasten. Hoe zacht van aard zijn vrije werk is - zoals de geschil derde herinneringen van zijn reizen naar Bali, Bonai re en Cyprus, zo krachtig en gloeiend zijn zijn ramen en glaswanden. Er zijn er enkele te zien, al dan niet in de vorm van een studie (benedenhal in het Geminizie- kenhuis). Glas, kleur en licht smelten samen tot een fonkelend spel, en niets is mooier dan dat. Het is een niet te beargumenteren gegeven dat degene die het glas-in-lood-raam uitvond en toepaste in kerken moet hebben geweten dat het Goddelijke en het heilige slechts zo het beste kon worden verbeeld. Want het licht dat het glas deed opgloeien, kwam van ver, van omhoog. De tentoonstelling in Kempenland opent als het ware met monumentale schetsen voor een aantal ramen, voorstellende heiligen als Theresia en Bernadette. Dij ker toonde zich een begenadigde tekenaar in de schet sen met, ondanks het grove karakter van een glas-in- lood-raam, oog voor detail. In de schetsen zijn num mers geschreven, corresponderend met de kleur die Dijker wilde gebruiken. Deze tentoonstelling is zoals gezegd een postuum eer betoon aan een kunstenaar die binnen zijn stijl wist uit te groeien tot de rijen der goeden in de kunst. M.M.J. Hoogenbosch 9i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 27