keek ome Kees wel eens verwijtend achterom, maar hij greep nooit in. Hij was, evenals mijn grootvader, een zachtmoedig man. Er was in feite maar één oplossing: de harde hand van koster Stom. Of hij er extra voor betaald kreeg weet ik niet, maar er zijn tijden geweest dat de brave man week in week uit, preken lang achter ons stond. En warempel, dan was het stil, ja zelfs de Dick Bosboekjes bleven in onze broekzakken Interieur Palm- straatkerk. Bron en ds. Fran^ois HaverSchmidt, de als dichter zo bekend geworden Piet Paaltjens, bestuurslid waren van 't Nut. De bibliotheek werd een succes; 'Het gaat daarmee gezegend', aldus de secretaris, 'het getal der lezers vertelt Gods lof en de collecten verkondigen zij ner handen werk, in aanmerking nemend (dat) het hier Helder en Nieuwediep, of anders gezegd Tyrus en Sidon is.' Tyrus en Sidon, waren in de bijbel 'heidense' streken, waar echter wél belangstelling voor de prediking van Jezus van Nazareth was (Mattheus 15 vers 2, Marcus 3 vers 8). Gevelsteen Was de voorganger in die dagen eigenlijk wel een echte dominee? Het Palmstraatgebouw was immers een verenigingsgebouw en geen echte kerk? Op de eerste steen van het toenmalige Evangeli satiegebouw stond: De eerste steen is gelegd door Jobina Adriana de Buisonjé oud 8 jaar Den 9 mei 1864 Jobina was het dochtertje van de penningmeester van de vereniging 'Ter verbreiding van de waarheid', een vereniging die opgericht was in 1859 om 'elkander op te bou wen in het allerheiligst geloof. Het was een vereniging van lidma ten van de hervormde kerk, die naar hun eigen zeggen, weinig talenten en menselijke wijsheid bezaten, maar wél geloof. En daar mankeerde het nu juist aan in de officiële hervormde kerk, die hen véél te vrijzinnig was. Toch wilde men niet, zoals de mensen van de 'Afscheiding' (1840) gedaan had den, de hervormde kerk verlaten. Bibliotheek Het bestuur van de vereniging ont plooide tal van initiatieven. Zo kwam er in 1860 een bibliotheek met 'verantwoorde christelijke lec tuur', die als het ware als 'tegen hanger' fungeerde van de 'openba re', van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Tekenend voor de situatie is dat de hervormde predikanten ds. G.E. Jongelings vereniging In september 1860 begon men met een zondagsschool, terwijl er even eens een jon gelingsvereni ging werd opgericht. Met name aan de jongelings vereniging, later een afde ling van de landelijke C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging) bewaar ik goede herinne ringen. Je mocht lid wor den vanaf je twaalfde jaar, dat was meest al de leeftijd waarop je de zondagsschool verliet. Er was voor iedere leeftijdscategorie een afzonderlijk 'vergaderuur' op een door-de-weekse avond. De 'knapenvereniging' vergaderde in de oorlogsjaren in een bovenzaaltje van dit evangelisatiegebouw. Met een speciaal 'avond pasje' mochten we daar naar toe. Het was een simpel gebeuren: een openingsgebed, wat zingen bij een harmonium, bijbel lezen en enige uitleg over het gelezene. Na de pauze een spel, wat 'hersengymnastiek', nog wat liedjes en een gebed ter afsluiting. Maar we waren er even 'uit' en zolang er nog cokes voor de grote vul kachel was hadden we het warm en genoeglijk met elkaar. En nooit vergeet 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 23