85 gebouw zullen vestigen (hetgeen leegstand van het 'Peperhuisje' op het Havenplein tot gevolg zal heb ben). Het is wel de bedoeling dat de woonhuizen van de admiraal en vlagofficier K.I.M. in het Paleis gehandhaafd blijven. Mede door de status van rijksmo nument zal het Commandements- gebouw nog in lengte van jaren kunnen getuigen van de stichting van het maritiem-etablissement 'Willemsoord' aan Het Nieuwe- diep'. En ook de zeemeeuwen, in de volksmond wel betiteld als 'de duiven van de admiraal', zullen het Paleis blijven omcirkelen. N.B. Na het voltooien van dit arti kel werd mij door vice-admiraal drs. G.G. Hooft, Commandant Zeemacht Nederland, het toen juist verschenen 150 pagina's tel lende 'Bouwhistorisch onderzoek Commandementsgebouw Den Helder' aangeboden. Hiervan kon geen gebruik meer worden gemaakt. Het zal te zijner tijd door mij aan de collectie van de H.H.V. worden toegevoegd. Den Helder, december 1997 W. Kalkman Met dank aan: - De heer T. Jansen, hoofd inwendige dienst Commandementsgebouw. - De heer H. den Ouden, hoofd Beheer D.G.W.&T., dienstkring Den Helder. - De stichting Historische verdedi gingswerken, Den Helder. - Audio visuele dienst Koninklijke marine. Het Paleis met de tuin, het vroegere 'Boschje'. Geraadpleegde bronnen: - Herstelplaats voor 's Lands Vloot, door M. Bakker (1993). - Marineblad, 4de aflevering: 'Willems oord 20 september 1822-1922'. Door J.F. Graadt van Roggen (1922). - Beschrijving van Den Helder met het Nieuwediep en Huisduinen, door J. Van Dam den Boumeester (1847). - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder, door D. Dekker (1875). - Den Helder.... ze noemden je vroeger Nieuwediep, door drs. Gus H. Van Heusden (1975). - De Koninklijke marine en haar monument te Den Helder, door dr. L.A.M. Goossens (1974) - Krijgsverrichtingen Stelling Den Hel der 7/4-1939 tot 14/5-1940, door Marinestaf. - Helderse Courant van 19 september ï997. - Marinenieuws nr. 426, december ï997.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 21