voor het melden van vijandelijke vliegtuigen. In de avond van de 14de mei 1940, enkele uren na het ingaan van de capitulatie van Nederland, voerden Duitse vliegtuigen alsnog een bombardement uit op de stad en stelling Den Helder. Eén bom, waarin een vernietigende lading ponsdoppen, viel in de droge gracht van de 'Oostbatterij', waardoor een stuk muur en een stalen blinde van één der ramen, naar binnen werd geblazen. Er vielen n doden en 30 gewonden te betreuren, waaronder veel burgers die daar tijdens het bombardement schuilplaats hadden gezocht. Buiten de dijk, op het Marsdiep, werd de reddingboot 'Dorus mandant (Hako) had in het Paleis zijn hoofdkwartier. In mei 1945 liet de Duitse bezetter het gebouw in uitgewoonde toe stand achter, alwaar de terugge keerde Koninklijk marine zo snel mogelijk orde op zaken stelde. Bij de 117 door de civiele luchtbe schermingsdienst geregistreerde luchtaanvallen, die stad en marine basis gedurende de vijf oorlogsja ren hadden moeten doorstaan bleef De Koningszaal. Rijkers', die doden en gewonden vervoerde van de ten onder gegane Hr. Ms. 'Johan Maurits', eveneens door Duitse vliegtuigen aangevallen. Op 15 juli 1940 werd door de Duitse bezetter het Commandement Marine Willemsoord opgeheven en verliet de Nederlandse marine het Paleis. Vanaf toen wapperde de hakenkruisvlag op de seinpost en vestig den de Duitsers zich in het gebouw. Het is niet te achterhalen welke Duitse instantie in het eerste oorlogsjaar het gebouw heeft gebruikt. Zeker is dat in januari 1941 het Flugabwehrgruppen- kommando Marineflakabteiling 808 (Flagruko M.FL.A.808) zich in het Commandementsgebouw vestigde en vandaar uit het luchtafweer voor Den Hel der leidde en coördineerde. Deze afdeling werd in 1943 overgeplaatst naar Huisduinen en de plaats werd ingenomen door de Seekommandant Nordholland (Seeko), de Kapitan zur See Werner Stoephasius, voor zover bekend tot november 1944. Ook de Hafenkom- het Paleis onbeschadigd, terwijl het naastgelegen gebouw van het K.I.M. wel zware schade opliep. De toekomst Als gevolg van de voortgaande con centratie van alle marine-instellin gen en -diensten op de Nieuwe Haven, aan de overzijde van het oorspronkelijke Nieuwediep, zal ook de Commandant Zeemacht en zijn staf daarheen verhuizen. De Helderse Courant van 19 sep tember 1997 weet te melden dat het Paleis - voor zover nodig - zal worden gerenoveerd en dat andere diensten, waaronder de Marine voorlichtingsdienst, zich in het 84

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 20