Directiegebouw voor de Marine Commandementsgebouw der Koninklijke Marine. Het Paleis 2 (Slot) Zo wijzigde het Paleis in de loop der jaren enigszins van aanzien, hetgeen uit enkele in dit geschrift opgenomen afbeeldingen moge blijken. De omgeving echter wij zigde aanzienlijk. Zoals reeds ver meld verdwenen Noorderpoort en de Bank van De Jongh. Door de noodzakelijke dijkverhoging kwam de voortuin, weliswaar nog in de oorspronkelijke fraaie vorm, veel 'lager' te liggen. De schild wachthuisjes en ook de schild wacht verdwenen uit de tuin, evenals op Koninginnedag de door zeer velen aanschouwde ceremoniële vlaggenparade, com pleet met gewapende wacht en Stafmuziek-/Mariniers ka pel. Onvergetelijk daaraan verbonden soms 's avonds de taptoe, waarbij fakkeldragers voor een sfeervolle verlichting zorgden. En op de plaats waar vroeger aan de steiger voor het Commandementsgebouw de nieuwste en/of grootste oor logsbodems lagen afgemeerd staat nu de betonnen kolos van op- en afrijwegen voor de dubbel deks veerdienst naar Texel. En ten slotte nog werd de Hoofdgracht langs de achtertuin, 't Boschje, gedempt en getransformeerd tot parkeerplaats. Vlaggenparade op Koninginnedag 30 april 7977. Ondanks dit alles is sedert 30 november 1989 het Paleis beschermd Rijksmonument onder nummer 21389 en wordt in die beschikking als volgt omschreven 'Commandementsgebouw. Fors gebouw bestaande uit een pavil joen met middenrisaliet en twee zijpaviljoens, onderling door vleu gels verbonden. Lijstgevels, drie hoekig fronton boven de middenri saliet. Begane grond met rond boogvensters en -deuren door cor donband gescheiden van de bel etage en de mazzanine-verdieping daarboven. 1823'. Achter de hoofdingang bevindt zich een vestibule, met daarin een wachtruimte, die op een platte grond van 1916 genoemd wordt 'Verblijf ordonnances'. Tevens is daar een ontvangstbalie voor de bewaking. Het is hier vermeldens waard dat de bewaking op 1 okto ber '93 is overgegaan van marine personeel naar het voor die taken gespecialiseerde Marinebewakings korps, thans genaamd het Marine- beveiligingskorps. De bewakings taak wordt thans uiteraard onder steund met de modernste beveili gingstechnieken en brandmel dingssysteem. In de hal staan enkele door bezoe kers aangeboden geschenken, waaronder in een vitrine een geheel van kruidnagelen gebouwd modelscheepje. In het trappenhuis hangen de portretten van de ach tereenvolgende vlootvoogden van 1 oktober 1843 tot heden 8 septem ber 1995 admiraal L. Kroon). Zoals reeds eerder vermeld bevatte het Commandementsgebouw vijf woningen. Het meest bekend is nog de situatie dat drie daarvan nog als zodanig in gebruik waren, resp. door de Directeur der rijks werf, de Commandant 82

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 18