Seger Jacobsz Corff Sijmon Aeijooms wedu Sijmon Crijnssen Sijmon Janssen Bouwes Sijmon Janssen Waligs i. 5.-. Jacob Tonisse Meuws wedu. 1. 2. 8. Jan Dircksen Clapsters 1. 2. 8. wedu. M. Jacobs 1. 5. -. Jacob Joosten Schagen -. 10. -. Moeij Maertge Jans ƒ-. 12. ƒ-• 15-- ƒ-. 10. Huisduinen, op de achtergrond de Oudelander polder ca. 1890. Sijmon Dirclcsen tOogh 1. 5. -. Sijmon Claessen Bol 1. 2. 8. Thonis Timmerman 1. 5. -. Thijs Claessen Pal 1. 2. 8. Thonis Dircksen Foppes 1. 10. -. Trijn Willemsen 1. 5. -. Willem Sijmonsen Popel 1. 10. -. Willem Jan Claessen 1. 2. 8. Willem Herckes 1. 5. -. West Indisse Comp. voor haer huijsingh 4. -. -. 'Comen de huijsen te bedragen Somma' 220.19.- 'Volgen de personen die door haere onvermogenheijt quijt gescholden sijn' Kerkbuurt Berber Sijbrants -. 10. -. Cornelis Cornelis Bols wedu. 4. 6. 12. Crijn Jacobsz wedu. vant huijs 1. -. -. Corn. Adriaensen Boer -. 17. 8. Claes Jochem Albert wedu. -. 15. -. Giel Dirckse Muts -. 15. -. Jan Hendricksen Cetels wedu. -. 10. -. Sijmon Corn. Camps wedu. 4. 16.12. Tonis Albertsen Venus -. 15. -. 'Aen de Kerckbuijrt quijt gescholden Somma 17. 3. 8. Volgen die van de Helder die quijt gescholden zijn in desen boeck' Jacob Adriens wedu. -. 15.-. Anna Jacobs Nijps -. 11. -. Corn. Thonissen Waeghals -. 7. 8. Cleas Backer 1. 5. Jacob Gertsen uijt het Zijp 15. Jacob Janssen Vrooms wedu. -. 15. Jonge Jan off Sijts Jans -. 15. -. Jan van Leijens wedu. -. 7. Meijndert Lourensens wedu. 1. Maertge Pieters Brouster -. 15. -. Reijnier Pietersen Cops wedu. 1. 5. -. Sijmon Dircksen tOogh 1. 5. Trijn Willems 1. 5. 'Comt de quijt gescholdene' n. -. 8. H. Schoorl 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 17