Dirck Dircksen Broer 15. De nieuwe Smit ƒ-. 15.-. Dronten 1. 5. Dirck Gielis 1. 2. 8. Gem Jacobsen 1. Gerrit Willemsen Brouwer 1. Geerloff Cornelissens wedu. 1. 15. Gerrit de Wever ƒ-. 15.-. Hendrick Cornelissen Stijne Hendrick 1. 2. 8. Hendrick Joosten Vlamings wedu. Aeff Pieters 10. -. Hendrick Sijmon Walichs 1. 5. Hendrick Cornelissen Rijx 1. 2. 8. Hendrick Jacobsz Borst ƒ-. 10.-. Heertgen Gerbrantsz 2. Hendrick Corn. Schaap 1. 2. 8. dcob Gerritsen uijt de Zijp 15. atob Claessen Rijx 1. an Claessens wedu. ƒ- 15.-. ah Cornelissen Nijps de Jonghe 1. 2. 8. atob Janssen Swart in de Beek 1. 2. 8. acob Adriaensen Swart -. 15. -. ah Tonissen Backer 12. 8. ah Harmensen Wever 1. ah Thonis Arent wedu. 1. an van Guijlicks wedu. 10. -. ah Florissen 1. 2. 8. an Hendricxsz Rijcx 1. acob Cornelis Louwes 1. 10. -. an Jansen Lijndraijer 1. 2. 8. an Franssen 1. 5. ah Gerritsen Dousborgh 1. ah Florissen Vloo 1. 5. atob Janssen Stippels wedu. 1. an Volckertsz 1. 5. ah Sijmonsen Lagenoot 1. 5. an Meijndertsz Buijsmans wedu. -. 10. - an Rijckaerts 1. atob Willem Herckes 1. 15. acob Maertenssen Nijps 1. 10. -. acob Janssen Vroom -. 15. acob Janssen Speeleman 1. 2. 8. ah Adriaensen Couwenburgh 2. 10. -. ah Janssen Pauw 1. 10. -. onge Jan nu Tsijts Jansz 15. acob Eldertsz 1. 2. -. ah Beuckes wedu. 2. 10. - atob Cornelissen Backer 1. 10. -. [sbrant Jacobsz 1. 5. [fcbrant Dircksen Gorter 17. 8. ah van Leijens wedu. 7. ah Corn. Keesom 1. 10. -. acob Janssen Clapgen 1. 5. acob Sijmonsen Noom 1. 2. 8. an Claeassen Rijcx 1. 2. 8. Jacob Willemsz waert in Amsterdam ƒ6. Jan Cornelissen Rijcx fi. 2. 8, Jan Jacobsz Treet fi. Jan Adriaensen tOogh fi- 5--. Jacob Sijbrantsen fi. 2. 8. Jacob Pietersen Strop fi. 2. 8. Jan Janssen Twisch fi. 10.-. Jacob Adriaen Tijssen fi. 2. 8. Jan Janssen Kistermaecker 2. 10.-, Jacob Pietersen Smit fi- ---. Jacob Tijsen Pal fi. 2. 8. Jan Sijmonsen Noordwest fi. 2. 8. Jan Sijmon Waligs fi- 5--- Jan Broer f - 15— Jacob Cornelissen Eeleman fi- 5- Jacob Janssen Treet ƒ- 15- Jacob Maertsen Kaeghman fi- 5--. Jan Ockers wedu. ƒ-. 12. 8. Louw Ooms Anna fi. 2. 8. Lijsbet Maertens fi. 2. 8. Lourens Cornelissen Verbeecks wedu. fi. 10.-. Meijndert Lourensen fi- ---- Marten Wijbrantsen f- 15- Maertge Jan Herckes fi- 5.-- Meijndert Janssen Blaeu fi- 5--- Maerten Sijmonsen Aijoom fi. 2. 8 Meester Hilbrant Strijclcer fi. 10.-. Marten Janssen Bol fi- ---- Maertge Pieters wedu. van Brouwers Willem f - 15.-. Maertge Stoffels fi- 5--- Meijndert Sijbrantsen fi- 5--- Machtel Thonis fi. Maerten Sijmonsen Noorden f - 15.-. Meijndert Claessen fi- 5— Meijnert Cornelissen Schout ƒ-. 12.-. Pieter Hendricksen Laeckeman f - 15--• Pieter Pieter Heertgens ƒ-. 10.-. Pieter Cornelis Tijssen ƒ1. 2. 8. Pieter Jacobsz Strop fi. 10.-. Pieter Gerbrants kindren ƒ-. 12. 8. Pr. Coopals wedu. ƒ-. 17. 8. Pieter Soetelieff fi- 5--- Pieter Reijniersen Coop ƒ-■ 17--- Pieter Janssen Bouff 2. 8. Pieter Pieters wedu. ƒ-. 17. 8. Pieter Cornelissen Smit, nu Swaen Pieter Jacobsz Roo Leeuw ƒ7- Reij nou Comen Aris erven 5". Reijnier Pietersen Cops wedu. 5--. Rijck Willemsen ƒ1. 2. 8. Sijmon Adriaensen Boots fi. 10.-. Sijmon Maertsen 5-". Sijmon Janssen Moeijs wedu, Griet Martens fi. 2. 8. 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 16