Thonis Albertsz Venus 15. Thonis Janssen Giet 12. 8. Volclcert Janssen 12. 8. Willem Jochem Claessens wedu. 15. Willem Gostelingsz 1. 10. Wijbrant Janssens wedu. -. 15. -. Willem Willemsz Oskes wedu. -. 15. -. Willem Janssen Coman 1. 5. Willem Sijmons IJves wedu. -. 10. -. Willem Cornelissen Schots -. 17. 8. Wijbrant Heertgensz -. 12. 8. Willem Pieters Rob 1. 2. 8. dese niet gevonden: Pieter Pietersz Root -. 12. 8. Cornelis Reijersz t' huijs van Apes -. 19. -. Van de huijse, somma sommarom ƒ.205.12.-. Corn. Pietersen Schaap 1. 5. -. Corn. Evertsen Wip -. 15. -. Claes Sieuwertsen Proncx kindren -. 15. -. Corn. Janssen Keesom -. 15. -. Corn. Claessen Pronclc -. 10. -. Claes Sijmonssen Blaeu 1. 2. 8 Corn. Tijssen Backers Wedu 1. 5. -. Corn. Janssen Duijts 1. 10.-. Cornelis Claessen Noom 1. 2. 8. Corn. Claessen Cruijer 1. 2. 8. Corn. Segersen Corff 1. 2. 8. Corn. Dircksen Gortter, twee huijsen 2. 12. 8. Corn. Dirck Herckes wedu. 1. 5. -. Corn. Meijndertsen - 15. -. Corn. Thonis Weaghhals -. 7. 8 Bijlage 2 huiseigenaars in Den Helder 'Volgen de huijsen op den Helder in de verpondinghe verschenen deses jaers XVI C XXXVI' (geen folionummering) Adriaen Sijmonsen Noom 1 5. -. Allert Maertens kindren 1 2. 8. Adriaen Sijbrantsen Baccum 1 5. -. Adriaen Adriaensen Wever 1 2.8. Adriaen Jan Hillebrants 1.15. -. Albert Adriaeansen Abo 1. 5. -. Adriaen Dirck Foppes 1. 5. -. Albert Hermenssen 1. 5. -. Aerjaens Jacobs wedu. 0.15. -. Aerien Sijmons Gerrits wedu. 1. -. -. Adriaen Pieters Scholier 1.10. -. Adriaen Cornelissen Keels 1. 5. -. Adriaen Pietersen Vlielander -. 12. 8. Aerent Schoenmaecker -. 12. 9. Aerent Sijmonsens wedu. -. 15. -. Aerent Cornelissen off Rijckel Lourens 1. 2. 8. Adriaen Cornelissen Wever 1. 2. 8. Anna Meijderts 1. -. -. Adrian Willemsz Danschers wedu. 0.15. -. Anna Jacobs Nijps wedu. Van dicke Sijmon -. n. -. Anna Wouters -. n. -. Aelbert Eldertsen -. 15. -. Adriaen Ouges 1. -. -. Corn. Laurensen Schoenmacker -. 15. -. Corn. Geerloffs wedu. -. 15. -. Claes Laurensen Dogger -. 15. -. Corn. Janssen Camps wedu. 1. 2. 8. Corn. Cornelissen Groot, twee huijsen 2. 12. 8. Claes Willemsen Backer 1. 2. 8. Corn. Pietersen Scholier 1. 2. 8. Corn. Willemsen Brouwer 1. 10. -. Corn. Dircksen Leeuw 1. 10. -. Corn. Willemsen Admirael -. 15. -. Corn. Cornelissen Broertgen 1. 2. 8. Corn. Tijssen Jonghkints swager 1. 10. -. Corn. Jacobsz Eeleman 1. -. -. Corn. Janssen Preut 1. 2. 6 Claes Sijmon Louwes wedu. -. 7. 8. Capiteijn Bracx wedu. 4. 15. -. Claes Jacobsz Backer 1. 5. -. Claes Janssen Blaeu 1. 2. 8 Corn. Pietersen Coopal 1. 5. -. Corn. Janssen Singewel 1. -. -. Corn. Gerritsen Craft -. 15. -. Dirck in de Horns wedu. Dieuwer Gerritsen -. 15. -. Dirck Cornelissen Cuijl -. 15. -. Vuurtoren Huisduinen De vuurtoren staat in de Oudelander polde 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 15