fi. 2. 8 fl. 2. 8. fl. 2. 8. fl.-.-. fi. 10. -. fi. f i* 5— fi. 2. 8 fi. 2. 9 fi. 2. 8 fi. fi. -. -. fi. 2. 8 fl. fi. 2. 8 fl. fi. fl. fi. fl. fi. 17.8. fi. fi. 10.-. fi. fi. 2.8. fi. fl. 2. 8. fi. 2.8. fl. IO. -. fi. 2.8 fi. 2.8. fi. fi, 2.8. 78 Haijcom Adriaensz wed. i. -• -• Aef Sijmons Hendrick Hendricksen Heerschoen Jannetjen de Weeffster - i5- Hendrick Hendricksen Backer Jan Bien -■ 10. -. Hendrick Jan Barents wedu. Jacob Jelissen Hendrick Janssen Muller of Bosser 15- -• Jacob Janssen Slooper i* 5--. Jan Adriaensen Boer - i5- -• Jan Albertsen Doft -• 10. -. Jan IJsbrantsens wedu. -• io. -• Jan Adriaeansen Cock Jacob Maertsz wedu. -■ IO. Jan Andriessen Jacob Bruijts I. 2. 8. Jan Janssen Timmerman I.-.-. foly 5 Jaob Louwes wed. ƒ-• IO.-. Lourens Cornelissen Jacob Hermansz 00 CS Maertge Pieters Geus - i5- Jan Adriaensen Ruijgert i. -• -• Maerten Pietersen Gorter Jacob Tonissz Giet -• i7- 8. Meijndert Adriaensen Darscher Jacob Hendricks wedu. -15- Maerten Adriaens Haeijcx -.15.-. Jan Janssen Ruyter alias Maerten Adriaensen Holloogh - i5- -• Dirck Janssen Ruyter i.-. -• Maerten Adriaensz Cochels wedu. Jan Meijndertsen de Boer i' 5.-- Moeije Maert Jansz -• 10. -. Jan Janssen Mullers wedu. -• io. -• Meijske Moij -• 10. -. Jan Pieter Goverts wedu. io. -• Maertge Maertens Neel Thonis foly 4 Ocker Gerritsen wedu. ƒ-. 12. 8 Jacob Claessen Hardloop -■ IO. -. Pieter Pietersen de Jonghe ƒ- i5- -• Jacob Cornelissen Hans I. 2. 8. Pieter Willemsz IJves wedu. ƒ- i5- Jan Adriaenssen Gielis - 15- -■ Pieter Yelissem 5-- Jacob Willemsz Stint i. 5- -■ Pieter Janssen Ruijters wedu. -• i5- - Jan Joosten Vlamingh I. IO. -. Pieter Lakemans wedu. i* 5 "- Jacob Alberts wedu. Pieter Jan Heertgensz Jan Meijssen ƒ2. Pieter Adriaensz Boers wedu. 5-"- Jacob Janssen Decx wedu. Pieter Willem Jaap Haijcx Jacob Sijmon Willems wedu. Pieter Willemsz Rob Jan Heertgens wedu. Reijnou Groens ƒ-. 12. 8 Jan Cornelissen Cuijls wedu. -• io. -• Reijer Janssens wedu. Lijsbet Sijmons Jan Hendricx Cetel -• IO. -. Reijer Janssen Ouwejan Jan Cornelisz Schots 00 Sijmon Janssen Aije Sijmon Yelis Franssen - 17- 8. Sijmon Jacobsz Oskes erven ƒ-■ 15- Jan Arent Sijmons wedu Trijn Cornelis -• 17- 8. Sijmon Meijssens Jan Dircx Wever 17- 8. Sijmon Jan Ockers wedu. ƒ-• i5-_ Ysbrant Adriaenssen Braeff I. 2. 8. Sijmon Adriaensen Tuijnsaet Jacob Janssen Grooff i5- -• Sijmon Emes Jan Adriaenssen Derscher Sijmon Jan Rijckserts kinderen ƒ-. 12.8 Jacob Tonissen wedu. 12. 8. Sijmon Willemsz Coman Jacob Adriaen Meijderts wedu. - 15- -■ Sijmon Cornelissen Camp ƒ-• i5- -• Jan Nannincx Sijmon Janssen Schrijver Jan Janssen Bruijn - 15--• Sijmon Willemsz IJve Jan Dircx Clapsters wedu Maertge Jacobs Foly 6 Jop Adriaensz Couwenborch 5- -• Sijmon Jacobsz Deck -■ i7- 8. Jacob Willemsz Crul - 15--• Sijmon Reijersz Jan Maertens Holloogh -• i5- -• Sieu Cornelis Prins -• 15.-. Joost Dircxsz - i5--• Sijmon Sijmonssen Kint -• i5- Jan Lambertsen Schoenmaker i7- 9- Sijmon Jacobsz Vooght i- 10. - Jacob Janssen Schagen - I5-". Sijmon Luijtges - i7- 8. Jacob Arentsz alias Jacob en Trijn 5— Thonis Pietersz Roo - 15.-. Jan Dircksen Clapsters wedu Thonis Cornelissen Camp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1998 | | pagina 14