Bijlage 1 Claes Eemes i- 5- Cornelis Pieter Arents wedu 1. -• huiseigenaars in de Kerkbuurt Corn. Gerritsen Coot i. 10. Corn. Jacobsz Loots, off Plugh 5- 'Hier achtervolgen de verpondinghen van de huijsen Claes Claessen Tuynsaets wed. -■ 15- staende aen 't Kerckdorp desselven jaers 1636' Corn. Claessen Tuynsaets wed. 1. 2. Crijn Jacobsz wedu ƒ!•-•- folijo Corn. Claessen Boijs wedu "-I2. Adriaen Cornelissen Crijnen wedu Corn. Adriaensen Boer ■•I7- Dieuwer Pieters -.15. -. Claes Alberts wed. -.15- Adriaen Bonissen 1. 5.-. Corn. Aerjensen Meijn ■•I7- Adriaen Adriaensen Oske 1. 5.-. Corn. Adriaen Alberts /i- 5 - Adriaen Janssen Cooman 1. 5.-. Corn. Janssen Babbe Kee /I- 5-- Albert Ysbrantsen 1. 5.-. Corn. Pieter Willems 1.10. Albert Adriaensen Swerff 1. 5.-. Corn. Dircksen Lijndraijer -• 17- Adriaen Alberts wedu I.IO. Corn. Thonissen Giets wed. 15-- Adriaen Pietersen Schrijver 1. 5.-. Claes Jacobsz Loshooft -• i7- Adriaen Sijmonsz Vader I.IO. -. Corn. Pietersz Schotter -. 12. Adriaen Cornelis Croon 10. -. Claes Pietersen Corff -• 10. - Adriaen Haix wedu I. 5.-. Corn. Louwes -• i7- Adriaen Janssen Grooff I.IO. -. Claes Hardloop Jan Willemsz IJve 5-- Albert Jochemsz wedu I. Corn. Jacobsz Groen ƒ- i5-- Aerent Sijmonsen Vader I. 5.-. Claes Sijmon Emes ƒ-• 15-- Aeije Sijmon -.15.-. Corn. Janssen Bruijn -. 12. Adriaen Durcx Muts -.12. 8. Corn. Wouterssen 1. 2. Albert Adriaensen Swart I. 5.-. Corn. Corn. Prins ƒ-• 15- Aris Claessen, op Jan Ysbrantse I. 5.-. Corn. Sijbrantsen Baccum 5-" Albert Willemsz IJve I. -. -. Corn. Corn. Bol -.15. - Adriaen Cornelissen t' Oogh I. 5.-. Corn. Lambertsen -• 10. Adriaen Cornelissen Erme Kerle -. 17. 8. Claes Adriaen Alberts /I- 5-- Adriaen Maertensen Hollooch -. 12. 8. Corn. Corn. Louwes 1.10. Anthonij Valck voor 't huijs van Claes Claessen Keuclcen den dienaer -. 10. -. Adriaen Janssen Ergert -. 17. -. foly 3 Anthonij Valck 4. -. -. Dirck Cornelissen Plemp I. 2. Anne Jans Borst 10. Dirck Jacobsen Boer ƒ-• 15- Adriaen Sijmonssen Dwanck -. 10. -. Dirck Sijmonsen Snop ƒ-15.- Adriaen Jacobsen Cuijper -. 15.-. Dirck Haijkes ƒ1---- Adriaen Aerjensen Aerjeman -.17. 8. Dirck Janssen Ruijters wed. I. 2. Adriaen Sijmonsen t' Oogh 1. -. -.. Dirck Jacobsz wedu. /I- 5." Bort Cornelissen Turffman 15. Dirck Sijmonsen Cal ƒ-• 15-- Berber Sijbrants Saterdach -. 10. -. Dirck Janssen Twisch -. 10.- Barent Sijmonsz -.17. 8. Gijsbert Gerritsen ƒ-• i7- Gerbrant Bonissen -. 10. - foly 2 Gerrit Woutersens wedu. 1.10. Cornelis Dircksen Steeman 12. 8. Gijsbert Gerritsen Trompetter Claes Backers weduw -. 10. -. Guijrt Jan Nijps ƒ-• i5- Cornelis Roo Pieters wed. 17. 8. Gerrit Pietersen Houcx wed. ƒ!•-•- Cornelis Jochem Claes wed. 12. 8. Giel Dircksz Muts ƒ-• 15-- Claes Adriaensen Nol 1. 5.-. Griet Alberts -• !7- Cornelis Jochems 1. 15. -. Geleijn Claes Cornelis Volckers 1. 5.-. Heijndrick Adriaensen Derscher ƒ1. 2. Cornelis Sijmonsen Bont 1.10. -. Haijcom Tonis Vet /I- 5-" Cornelis Dircksen Plemp 1.10. -. Haijcom Corn. Mager /i. 2. Corn. Albertsen Bouffs wed. -. 15. -. Huijbert Willemsz Valck ƒ2.-.- 77

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 13