COMITÉ "NATIONAAL MONUMENT VOOR HET NEDERLANDSE REDDINGWEZEN" 30 In dit verband is het interessant te weten dat de rijkswerf dit jaar 175 jaar bestaat. Alle reden dus om in de Traditiekamer de geschie denis van de werf en aanverwante onderde len te gaan bezichtigen. - Het zal welhaast niemand in den lande zijn ontgaan dat begin juli 1997 in onze stad en haven op grootse en indrukwekkende wijze Sail'97 en de Nationale Vlootdagen der mari ne zijn gevierd. Met als besluit de Parade of Sail op het Marsdiep. Dat was al een histori PERSBERICHT. Het in juni 1935 door H.M. koningin Wilhelmi- na onthulde Nationaal monument voor het Nederlandse reddingwezen, ook bekend als "het carillon", en het daarbij behorende borstbeeld van Z.K.H. prins Hendrik, op het Helden der Zeeplein in Den Helder moeten dringend een grote onderhoudsbeurt ondergaan. Onlangs werd daarom in Den Helder een comité opgericht dat daarvoor de benodigde financiën bijeen wil brengen. De restauratie van het monument moet gereed zijn bij de herdenking van het 175-jarig bestaan van de Nederlandse reddingmaatschappij in november 1999. Een internationale delegatie van de vierjarige confe rentie van reddingmaatschappijen en diverse autoriteiten zullen dan een bezoek aan Den Hel der brengen en aanwezig zijn bij het monument en bij de herdenking van de scheepsramp van "de Vreede" in oktober 1824 te Huisduinen, welke ramp de aanleiding was tot het oprichten van de reddingmaatschappij. Na een onlangs verricht bouwkundig onderzoek worden de kosten van het weer in goede staat brengen van het monument geraamd op f 60.000,-. Hoewel de gemeente Den Helder, die in 1935 het monument op haar grondgebied aanvaardde. sche gebeurtenis om niet te vergeten. Op 11 juli heeft Z.K.H. prins Willem-Alexander het tweede marinemuseumschip ex Hr.Ms. "Abraham Crijnssen" van het Marinemuse um officieel geopend. Ligplaats in de Hoofd gracht. Het ruim 60 jaar oude schip kreeg bekendheid door een spectaculaire ontsnap ping uit de Japanse omsingeling van Neder- lands-Indië naar Australië. W. KALKMAN. zich uiteraard niet onbetuigd zal laten, heeft het comité zich tot taak gesteld een zo groot moge lijk deel van het benodigde bedrag bijeen te brengen, dan wel mede door dit persbericht bedrijven, instellingen en verenigingen op te

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 30