een straat, een textiel- fabriek en een voormali ge scheepswerf. In het buitenland is het Noord- Hollandse dorpje Camperduin door de Engelsen vernoemd als Camperdown zodat de naam voortleeft in: Zuid-Afrika, op de Bahama's en in Australië, iets ten zuiden van Melboume. Tijdens de zomer van dit jaar vonden in Dundee speciale evenementen plaats. Het City Summer Festival stond in het teken van de 200 jarige vie ring van de Slag bij Camperduin. Vanaf oktober 1997 vindt een grote overzichtstentoonstelling plaats in Dundee onder de naam "Glorious Vic- tory, The Battle of Camperdown 1797". Namens de Nederlandse Koninklijke Marine brengt het fregat Willem van der Zaan op 11 oktober een bezoek aan Dundee om de festivi teiten op te luisteren. De Winter sleet zijn verdere leven beurtelings in politieke en maritieme betrekkingen. Hij werd benoemd te Den Helder, op 16 december 1806, tot Maarschalk van Holland en op 1 april 1808 tot commandant van het eskader Texel. Een jaar later tot commandant van de land- en zeemacht te Den Helder. In april 1812 werd hij wegens ziekte door Carel Hendrik Verheull ver vangen als inspecteur-generaal van de kusten van de Noordzee en commandant van het Texels eskader. Ten tijde van het uitvoeren van zijn taken woon de De Winter onder andere in Den Helder, zoals in 1808 "Wijk a nummer 19, 's Koningshuis Maarschalk de Winter", in het huis wat in het havenstadje bekend stond als het "Lands Huis". Willem de Winter werd door keizer Napoleon tot grootofficier van het keizerrijk verheven en door koning Lodewijk Napoleon tot graaf van Huessen. April 1812 ging hij met verlof. Voor zijn gezondheid vertrok hij naar Parijs, en op 2 juni 1812 overleed De Winter in de Franse hoofdstad. Hij werd als grootofficier van het Keizerrijk bijgezet in het Pantheon in Parijs. BRONNEN: 1) De Vrijheid 1781 - 1797, geschiedenis van een vlaggeschip, G.D. Bom HGzn Amsterdam 1897 2) Mededelingenblad van het bureau maritieme historie van de marinestaf, deel 1, tweede druk juni 1973 3) Onze vloot in de Franse tijd, door Dr. C.N. Fehrmann 4) County Archives, Norfolk Record Office, Norwich 5) Public Record Office, Londen 6) Museum Services City Council, Peterbo- rough 7) Local Studies Librarian Cambridgeshire, Peterborough 8) Tourism and Museums, Great Yarmouth 9) Art Galleries Museums, Dundee Scotland RENS SCHENDELAAR 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 28