26 en voor de gewonde krijgs- gevangenen in Engeland. Met de Engelse regering werden afspraken gemaakt over het overmaken van de gelden. Voor de gevangenen werden ook in de kustdor pen collecten gehouden om het leed van deze mannen te verzachten, zoals op 8 september 1798 tijdens de vergadering van de municipali- teit van Den Helder, "is ingebracht door den burgers Jacob Gauw en Aarjen Klaasz Rijkers de gecollecteerde gelden welke alhier op deese plaatsen zijn gecollecteerd ten behoeve van de gevangenen de welke zig van hier in Engeland bevinden bedragende alhier aan den Helder een zomma van drie honderd en twee en veertig gulden, drie stuijvers en twee penningen". De gevangenen brachten onder andere hun tijd door met beeldsnijwerk uit beenderen en het inleggen van snijwerk. Plaatselijke gebouwen als de Peterborough Cathedral werden meester lijk nagemaakt en zijn tot op heden te bezichti gen in het museum in Peterborough. De gevan- genis Norman Cross sloot in 1814, na de Fran se Periode, en werd in 1816 afgebroken. Hout werk, afkomstig van de gebouwen, werd herge bruikt voor de bouw van houten huizen in de St. Leonard Street, Peterborough. Lange, brede planken werden als gevel gebruikt. Afbraak in deze eeuw maakte een einde aan de unieke woningen. Op het terrein van de voormalige gevangenis bevinden zich nu nog de huizen van het barakhoofd en officierswoningen. Verder een hotel en een drukke verkeersweg die door de bosachtige omgeving loopt. Veel van de officieren werden in Yarmouth eerst vastgehouden in de Ship Inn, een herberg aan de Greyfriars Way, die tot op heden nog steeds in gebruik is, nu als pub, in Yarmouth bekend als "the Ship". De bevelhebbers en hun officie ren werden naar Weye in Kent of Eye in Suffolk gebracht, tot hun invrijheidstelling was daar met de Engelsen een goede verstandhouding. Na alle formaliteiten zat het Nederlandse Gevangenis nan Cross.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 26