22 vloot op dezelfde koers sturen. Op één schip na dat alle zeilen bijzette en om de noord-west ver dween. Later zou blijken waarom... Tijdens de beide volgende dagen bleef de Bataafse vloot ten noorden van de Maasvlakte kruisen, ongeveer 12 mijlen uit de kust. Op 10 oktober gaf De Winter de order om met vier schepen, in de nacht, op de Britse schepen te jagen. De order werd ingetrokken nadat een vis- hoeker de tijding van het naderen van de Britse vloot om de noord-oost was komen brengen. De vice-admiraal besloot toen, naar aanleiding van eerdere instructies, in de richting van Texel te sturen. Bij het aanbreken van de dag van 11 oktober nam de wind toe, er stonden hoge zeeën en zwa re buien sloegen over de vloot, die 8 mijl dwars van Scheveningen zeilde. Vanaf die positie zag men de meekoersende Engelsen een rode vlag in de top hijsen. Een bewijs van de nadering van de Engelse vloot. Kort na zeven uur kreeg de opperbevelhebber een juister rapport over de nadering van de Britse vloot die oost tot noord naar Texel zou koersen. Om acht uur werd het sein gehesen dat ieder schip zich op zijn aange wezen post moest manoeuvreren en om 08.10 het sein tot gereedheid voor het gevecht. Half negen gaf vice- admiraal Reijntjes sein van land inzicht en bevond men zich, in peiling, bij de Camperduinen, voor de kust van Noord-Hol land, even ten zuiden van de Hondsbosse Zee wering, achter de duinen lag het dorpje Camp met een dertigtal huisjes, boerderijtjes en een kerk, nu bekend als het buurtschap Camperduin (gemeente Schoorl). Om negen uur werd vanuit de masttop, in het noord-noord-westen op 4 1/2 mijl afstand, de Engelse vloot gezien. Om ruim half tien, koers ende voor de wind, met alle zeilen bij, gaf De Winter het sein dat de vloot zich over stuur boord moest rangschikken. Het zou een ongelij ke strijd worden, alleen het aantal linieschepen was even groot als het Britse eskader. De Bataafse schepen waren zwakker van bouw, hadden minder kanonnen, er was minder "11 oktober zeeslag tussen de Bataafse en de Engelse vloten, naar G. Groenewegen door Ft. Vinkeles", Rijksmuseum Amsterdam

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 22