TE VROEG GEBOREN? Eigenlijk ben ik veertig jaar te vroeg geboren, hoorde ik als klein kind mijn vader dikwijls zeg gen. Als ik veertig jaar later geboren was, hadden ze er meer aan kunnen doen. Wat was het geval? Mijn vader werd geboren in 1891 en kreeg na ongeveer een half jaar "stuipen". Als kinderen vroeger ziek werden, schenen het altijd "stuipen" te zijn. Wat dat dan ook wezen mocht, hij hield er een verlamming aan het rechterbeen en rechter duim aan over en geen dokter die raad wist. Alleen de timmerman kon uitkomst bieden. Die moest maar een paar krukken maken. Zo kon hij zich redden. Het zou nog tot 1918 duren voor er meer medisch inzicht kwam en men begreep dat het hier om een geval van polio ging. Tijdens een opname in het academisch ziekenhuis te Leiden werden er enige operaties verricht en een beugel aangemeten. Toen konden de krukken verruild worden voor eenvoudiger stokjes, maar voor gro te afstanden was dat niet genoeg, dus kwam er voor buitenshuis een invalidenwagen. Meer was er in die tijd niet mogelijk, vandaar die opmer king van veertig jaar te vroeg. Toen de poliovac cinatie eenmaal was ingevoerd, zeiden we: "U bent wel zestig jaar te vroeg geboren, nu was het u niet meer overkomen". Voorzieningen voor gehandicapten bestonden vroeger niet, dus je moest maar zien hoe je aan de kost kwam. Het werd de handel. Er kwam een winkeltje in kruide nierswaren op de Spoorgracht. Toen de invaliden- wagen er eenmaal was, ging m'n vader het met venten proberen. Hij laadde de wagen vol met koffie en thee en begon straat voor straat (Den Helder was toen nog niet zo groot) alle huizen aan te doen. Dat duurde veertien dagen. En zo bouw de hij een klantenwijk op. Vaste klanten, die hij ruim veertig jaar zou voorzien van koffie, thee en verpakte levensmiddelen. Het winkeltje aan de Spoorgracht werd opgedoekt, maar eenmaal getrouwd werd er weer een winkel in de Sluis- 19 Kees Koorn met koffie, thee en levensmiddelen op de hoek Spoorstraat - Kerkstraat (1951).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 19