HELDERSE JAREN 1851 T/M 1875 stem uit, ofwel circa twintig procent. Financieel gaat het de gemeente nog steeds goed, want er is weer een batig saldo over 1872 en ook dit jaar overtreffen de inkomsten 165.000) de uitga ven 146.000) ruimschoots. MEDISCHE POLITIE Aan typhus overlijden negentien inwoners van Den Helder. Toch is er dit jaar geen gebruik gemaakt van het "hulp ziekenhuis, voorname lijk bestemd voor lijders aan besmettelijke ziek ten". OPENBARE VEILIGHEID Onder deze noemer telt de Juttersstad een waterschout, een commissaris van politie, een inspecteur, acht agenten, zes veldwachters en 41 nachtwachts, alsmede acht man rijksveldwach ters. Door onvoorzichtigheid met vuur, zoals de standaarduitdrukking luidt, is een huis "met daarin een sigarenwinkel" afgebrand; er is een spuit ingezet, men was verzekerd. door L.F. van Loo - Aflevering 23: 1873 spectaculaire redding - weegbrug 30 ton - paling uit Zuiderzee BEVOLKING De snelle groei van (Den)Helder is er uit: in 1873 neemt het inwonertal met maar zestig toe, van 20.044 naar 20.104. Er is wel een vrij fors geboortenoverschot (344), maar het aantal ver trekkers overtreft de instroom (284). Vooral het aantal vertrekkende mannen is hoog (1226), wat wel zal samenhangen met de marine. Ook zijn er meer landverhuizers dan anders. Naar Noord- Amerika vertrekken twaalf gezinshoofden (waar onder een alleenstaande moeder), vijf echtgeno tes en zestien kinderen. Het betreft vrijwel uit sluitend mingegoeden, vooral ambachtslieden. GEMEENTEBESTUUR Zes raadsleden worden herkozen, maar de opkomst van de kiezers is nogal matig. Van de 765 kiesgerechtigden brengen slechts 151 hun 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 16