HARLINGER COURANT DONDERDAG 4 NOVEMBER 1880 veranderingen, over wat er verdween en wat er gebleven is. Natuurlijk is dit maar een kleine selectie van de onderwerpen die de auteur in dit boek prachtig heeft beschreven. Een driehon derd bladzijden dikke uitgave met vele bijzon dere, unieke en ontroerende illustraties, dat nu ook in Den Helder verkrijgbaar is. Bij boekhandel De Drie Boekjes in de Keizer straat, voor f 27.50 waar u ook terecht kunt voor het bestellen van deel 1 en deel 2. De Zijpe deel 3, 1920-1997 geschreven door J.T. Bremer Uitgeverij Pirola, ISBN: 90 6455 249 5 "Nieuwe Diep, 30 Oct. Door het Engelsche stoomschip NEW PELTON, is alhier binnenge sleept het Fransche schip FELICITE, kap. Far- del, van Stettin met hout naar Caen. Het lag ach ter de Texelsche gronden met verlies van zeilen en gebroken bezaansboom geankerd. De kapi tein is overboord geslagen en 3 matrozen zijn gewond in het marine-hospitaal opgenomen." Harlinger Courant dinsdag 9 november 1880: "Aan boord van het brikschip FELICITE dat te Nieuwediep met averij werd binnengesleept, bevond zich ook een matroos, die zelf uit Nieu wediep afkomstig was en nu, na eene afwezig heid van ruim twintig jaren, waarin hij alle oor den der wereld had doorkruist, ten laatste op het punt had gestaan niet ver van zijn geboorte plaats op noodlottige wijze om het leven te komen. Hij was zijn moedertaal nagenoeg ver geten en sprak Fransch." Krantenberichten verkregen van de heer L. Deugd van de Stichting Wraksys te Den Helder. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 12