10 woede tot boven de kruin der zeewering opsto tende en daar overvloeyende, en daarbij het geroep "Wij zijn verlooren." Doch bedaarde standvastigheid en tijdig aangebragte hulpmid delen ter verbreding en verhoging der zwakste plekken was het eenige dat men in deze ogen blikken konde doen. En dankzij den Bestuurder der Elementen: het water stond, de ebbe viel en wij bleven behouden. en de natuur moet terug naar de natuur zijn geen bijbelse noties. De wateren namen geweldig sterk toe (Gen.7:19) Ja, de wateren hadden de overhand (Gen.7:24), daarentegen wel... Te denken valt aan Psalm 23: Hij voert mij aan rustige wateren Maar dan moet je niet in de Zijpe zijn, want Ja, als het zo uitkwam, mankeerde er niets aan de Godvrezendheid. Wat denkt U van het motto waaronder dijkgraaf Van Foreest in 1870 besluit de Hondsbossche niet verder landinwaarts te- verplaatsen, maar vast te pinnen op de plek waar de dijk nu nog ligt en waardoor de Honds bossche een vooruitstekende positie heeft ge kregen? "Zet de oude palen niet terug die Uw voorvaderen gemaakt hebben". (Spreuken 22 vers 28). Ik ben benieuwd welk bijbels motto de dijkgraaf het nieuwe plan om de duinen te door graven teneinde slufters te doen ontstaan, ter rechtvaardiging zal meegeven. Want Gods water over Gods akker laten lopen daar zijn de grazige weiden ook nagenoeg ver dwenen en omgezet in bollenvelden en kam peerterreinen. En Psalm 46 vers 4: Laat bruisen, laat schuimen haar wateren lijkt met toch ook niet de bedoeling van die duins lufters. Het thema voor vandaag is de strijd tegen het water en ik vrees dat die strijd blijft. Met instemming citeer ik dan ook Jacques Brei als hij zingt: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteengaan op de kruinen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 10