117 IÏÏ5B® Spoorwegen "Het station Helder werd vergroot door aan bouw van twee vleugels en een nieuwe vesti bule aan het hoofdgebouw. De locomotieven- bergplaats werd verlengd tot het plaatsen van nog twee locomotieven, terwijl op het station sterrein eene woning voor den werkmeester gebouwd werd. Op het goederenstation is een gebouw, ingerigt voor douane-bureaux, gemet seld". LANDBOUW EN VEETEELT De prijs van grond voor agrarisch gebruik bleef stijgen, het grasgewas deed het goed, maar de algemeen heersende tongblaar was zeer nade lig voor de zuivelproduktie. De landbouw in de gemeente omvatte 3,5 ha tarwe, 33 ha rogge, 34 ha zomergerst, 68 ha haver en 30 ha aardappelen. De oogst was in het algemeen goed te noemen. NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEP VAART De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Helder had vijf bestuursleden en 314 kiesge rechtigde leden. Bij de stemming werden drie bestuurders herkozen, de opkomst was mini maal, namelijk respectievelijk veertien en acht tien. Een onderonsje dus. Den Helder kende vier bedrijven met stoom machines, te weten de IJzer- en Metaalgieterij van Mr. Ch. Bosch Reitz (die vergunning kreeg voor het verplaatsen van een onderdeel van zijn bedrijf), het houtbewerkingsbedrijf van Ruygh, de Duinwaterleiding van ook al Mr. Ch. Bosch Reitz en de Stoomvaart Maatschap pij Nederland (stoomkraan). Zeevisserij Aan de visafslag werd voor 111.614,12 ver kocht, bijna 36.000 gulden minder dan in 1871. Polderweg Nutsspaarbank ca. 1920

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 9