BESTUURSMEDEDELINGEN EXCURSIE - EXCURSIE - Het bestuur van de H.H.V. organiseert op don derdag 18 september a.s. een excursie naar de haven van Den Helder. Het programma ziet er als volgt uit: - Om 10.00 uur wordt ons gezelschap ont vangen (met koffie) in de Marinekazerne Willemsoord waar om - 10.30 uur een film zal worden vertoond over Taken en Middelen van de Koninklijke Marine. Tegelijkertijd zullen 30 personen in de gele genheid worden gesteld een bezoek te brengen aan het Nieuwe Dok, het grootste overdekte in Europa. Bij uw opgave dient u rekening te hou den met een wandeling van circa 20 minuten van de kazerne naar de Rijkswerf en terug. - Om 12.15 uur worden beide groepen terug verwacht in de kazerne waar een traditionele nasi-maaltijd zal worden aangeboden. - Om 13.45 uur gaat iedereen aan boord voor een rondvaart door de haven waarna u aan de overkant aan wal wordt gezet voor een bezoek aan de Traditiekamer, een recente samenvoe ging van de Traditiekamers van de Rijkswerf, Marine Electronisch en Optisch Bedrijf en de Bewapeningswerkplaatsen. Na afloop is een korte wandeling voldoende om u naar het sta tion of de parkeerplaats te brengen. De kosten voor dit geheel bedragen 16,50. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan te geven of u met de trein dan wel met eigen vervoer komt. De H.H.V. zorgt vanaf het station voor vervoer naar de Haven. Rond 09.30 uur vertrekt een bus die rond 09.45 uur ook de belangstel lenden van de parkeerplaats bij de Nieuwe Kerk, ingang Oude Rijkswerf ophaalt. Schriftelijke opgave (waarin vermeld of u een bezoek wilt brengen aan het dok of niet) vóór 31 juli a.s. te richten aan het secretariaat, Middenweg 71, 1782 BB Den Helder Uw bet aling dient uiterlijk 15 augustus binnen te zijn bij de penningmeester HHV, bankrekening nummer 67.33.64.976 onder vermelding "excur sie 18 september". Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de voor zitter, telefoon 0223 612 191 en of secretaris, telefoon 0223 619 887. VERZOEK AAN DE SMAUFIUMERS ONDER ONZE UEDEN De video-werkgroep van onze vereniging ver zoekt ons het volgende. Om op de lokale televisie beelden te kunnen tonen van ons voormalig Den Helder wil zij graag beschikken over oude films waar weer "Levend Verleden Journaals" van kunnen wor den gemaakt. U krijgt uw film(s), die voor u op een video band worden overgezet, uiteraard weer terug. Voor inlichtingen gelieve u te bellen met de heer H. Nieuwenhuizen, telefoon 0223 630280. VIDEOBAND NUMMER 6 Videoband nummer 6 is klaar en in de verkoop bij de heer J. Sweep, telefoon 0223 630965. Hij informeert u desgewenst ook over de eerste 5 videobanden. Band 6 is wederom een "Levend Verleden Journaal-3" welke beelden toont van bijvoor beeld een autorit per lesauto door Den Helder in de vijftiger jaren en verschillende items over bruggen en verdwenen bruggen in Den Helder. 110 Oude Rijkswerf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 2