HEDENDAAGSE HISTORISCHE VOORVALLEN (HHV) 136 Speciaal bijeengejut voor onze vele relaties buiten Den Helder. - De in 1858 gebouwde pastorie bij de Doopsgezinde kerk op de Kerkgracht, thans in gebruik als woonhuis (en na 1945 enige jaren als Arbeidsbureau), is door de huidige bewo ner geheel gerestaureerd en weer het aanzien waard. Een compliment van de H.H.V. - Het gebouw van de R.K. Volksbond, ook bekend als ons "na-oorlogse" "Casino", op de Molengracht wordt verbouwd voor woonap partementen. Daartoe is ook de voorgevel geheel gerestaureerd. Op de marmeren plaat naast de voordeur staat vermeld dat pastoor W. Huijg in 1896 de eerste steen heeft gelegd. Het gebouw begint dus na 100 jaar een nieuw leven. - Op 16 april 1997 heeft de oud-burgemeester van Den Helder, drs. J.C. Gmelich Meijling, thans staatssecretaris van defensie, het nieuwe havenkantoor naast de Van Kinsbergenbrug en bij de jachthaven van de H.W.N., officieel geo pend. - Nadat twee jaar geleden voor het eerst na 23 jaar in Den Helder weer een grote parade werd gehouden ter ere van de verjaardag van de Koningin, werd ook dit jaar dit voor Nieuwediepers aansprekende marinegebeuren wederom gehouden op de Middenweg. Het ligt in het voornemen deze (nieuwe) traditie om het jaar weer in de stad te laten plaatsvinden. - De W.S.O.V.-kantine "De Dukdalf', geves tigd in de daarvoor destijds op gebouw 53 gebouwde verdieping, en wel bekend bij alle (oud)wervianen, zal gaan verdwijnen. Na res tauratie zal het gebouw in de oorspronkelijke vorm moeten passen in de "museale schil" van de oude rijkswerf. - Het plan om het historische gebouw "Friso", zijnde de voormalige Artillerie Cantine, uit het fort "Erfprins", te herbouwen aan de Weststraat gaat niet door. Jammer. - Het gemeentebestuur van Den Helder heeft aan het Ministerie van O.C. en W. voorgesteld verscheidene gebouwen aan te wijzen als rijks monument. Als de voorstellen worden over genomen zullen o.a. de pastorie van de Nieuwe Kerk aan de Weststraat, het Kantongerecht aan de Kerkgracht, het hoofdgebouw van het K.l.M. en nog enkele andere deze bescher mende status verkrijgen. Uiteraard is de H.H.V. daarmee ingenomen. - Veel ophef ontstond, toen voor de bouw van een villawijk in stadsdeel "De Schooten" een oude terp "De Torp", waarvan de geschiede nis zelfs teruggaat tot in de Romeinse tijd, zom aar werd afgegraven. Hoewel de grond zo'n 30 jaar geleden reeds was "afgevlakt" voor o.a. de bouw van een school, werden nu toch weer historische vondsten gedaan. - Het Helders Politiemuseum kan niet worden ondergebracht in het nieuwe politiebureau, waarvoor onlangs aan de Drs. F. Bijl weg de eerste paal werd geslagen. Misschien wordt het t.z.t. gevestigd in een gebouw op de oude rijks werf "Willemsoord". - De Vaarwegmarkeringsdienst in Den Helder, vroeger gewoon de betonning genoemd, heeft weer een veer moeten laten. Het grootste beton- ningsvaartuig "Breeveertien" is verkocht, de kade bij het betonningsmagazijn op de Nieuwe Haven (vroeger aan eind Ankerpark) wordt door andere diensten in gebruik genomen en de hoofdvestiging wordt Terschelling. Zo is met deze reorganisatie en met de jaren geleden doorgevoerde privatisering van de loodsdienst de standplaats Den Helder/ Willemsoord/Nieuwediep goeddeels historie geworden. W. KALKMAN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 28