De room gaat in de karnton voor het maken van boter en de melk gaat in de melkbus. Hierbij komt de melk van 's morgens bij de avondmelk in de bus. Met die melkbussen gaat de boer naar de kaasfabriek. Als er ruimte op de wagen is worden de bussen van andere boeren mee genomen, andersom gebeurt dit ook en zo hel pen de boeren elkaar. De boeren staan in de rij bij de kaasfabriek waar ieder op zijn beurt de melk aflevert. In de lege bussen nemen zij wei mee terug, dit is het overblijfsel van de melk waar kaas van is gemaakt. De wei is voor de varkens en wordt meestal aangemaakt met mais- meel of gerstemeel, afkomstig van de molenaar, die dit ook wekelijks verzorgt. Als de varkens vet genoeg zijn, zo'n 250 a 300 pond, gaan ze naar de markt of worden rechtstreeks aan de slager verkocht. De kaas die gemaakt wordt van die melk gaat in kaasstolpen, deksel erop, en onder de pers. Na enige dagen gaan de kazen in het pekelbad, daarna worden ze opgeslagen in het pakhuis, na verloop van tijd worden de kazen naar de kaasmarkt in Alkmaar gebracht. Beurtschipper Cor Jimmink, van 't Sluisje bij 't Westeinde, haalt de kazen bij de drie kaas- fabrieken op en levert de vracht met zijn motor- vlet in Alkmaar af. Dan is er werk aan de win kel. Wat een tijd! Werken voor een grijpstuiver en toch nog tevreden zijn ook. Verder aan het Loopuytpark de percelen 18, 20, 22 en 24. Deze vormden vroeger een klein woonhuis en een kruidenierswinkeltje met op zolder een voor raad klompen van Maarten Noot. Aan de ande re zijde vanaf de Schoolweg staat perceel 1 en 3, het is het postkantoor en woonhuis van C. v.d. Eyck, met een telefooncel van waar je kunt telefoneren nadat de kantoorhouder dit had aan gevraagd. Dan zegt hij "spreekt u maar". Daarbij heeft de kantoorhouder aan de Schoolweg een grote schuur staan, waar hij aan de boeren lijnkoeken verkoopt, bestemd als vee voeder voor de koeien. Een van zijn dochters brengt telegrammen rond in de Koegras als er per telefoon iets dringends is. Er zijn drie post beambten die op een rijksfiets door heel Koegras de post bezorgen, langs allemaal grind wegen met in het midden een paardenpad van rode klinkers. Perceel 5 en 7 is schilderswerk plaats en woonhuis van Piet Kuit. Hij is schil der van de huizen en boerderijen. Ook schildert Kuit de boterkisten, melkbussen, kaastonnen, dresseerkarren, de twee wielen platte wagens, de vier wielen jachtwagens, glazen brikken, boe renwagens etc. etc. De wagens worden gelakt en gebiest. De melkbussen zijn blauw van kleur met zwarte banden, en allemaal voorzien van de naam van de boer, in witte letters met pen seel gezet. Ook de boterkisten zijn blauw met de naam van de boer. Kuit schildert ook blank houten klompjes in de uitgaanskleur geel met bloemetjes. Perceel 9 en 11 zijn het woonhuis en winkeltje van manufacturier Simon Petrus van Nuland. Tijdens de werkdagen, en dat zijn er nog zes, gaat Van Nuland met de kapkar met daarvoor een ket en de poepezak het Koegras in om te kijken of de boeren of werklieden nog wat nodig hebben. Perceel 15 is het woonhuis met werkplaats van Hendrik Smit. Hij is schoen maker en zadelmaker die ook met de kapkar, getrokken door een ket, Koegras in ging om kapotte schoenen op te halen die gerepareerd moesten worden. Smit maakt ook nieuwe tui gen voor de paarden, en dat zijn er in deze dagen nogal wat. Hij verkoopt ook nog wel eens schoenen, die haalt hij dan uit Den Helder, bij de fa. Hoogenbosch aan de Weststraat. Perceel 17 is een kleine woning waar Maarten Klok woont, later zou Hendrik Hoogvorst daar gaan rentenieren. In perceel 19, een klein huisje, woont schoolmeester L. Tichelaar. De openba re lagere school waaraan hij is verbonden heeft vijf klassen. Perceel 21 en 23 is een woonhuis met broodwinkeltje en bakkerij van Van Rossum, later zou G. Gortzak daar gaan wonen. In het dorp bezorgt hij het brood met een hand kar, in de Koegras brengt hij zijn waar met een tweewielige kettekar aan de man. Tot 's avonds acht of negen uur is hij nog langs de weg te vinden. Perceel 25 woont een opzichter van Waterstaat, daarna zou kaasmaker Cor Blokker er gaan wonen, Blokker woont nu nog aan de Parkstraat. Perceel 27 is een woonhuis met sla gerswinkel van Kees Glas. Daarachter ligt de slachtplaats met de stalling van de dresserkar. 121

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 13