JULIANADORP OMSTREEKS DE JAREN DERTIG (2) 118 De oesterbewaarplaats leverde "100.000 mid delbare en 100.000 groote oesters af, beide tegen 50,— per 1000". "Door eenige bewo ners van Helder werden 28.000 kg wier opge- vischt, waarvan een derde verkocht is voor 2,— de 100 kilogram, terwijl de rest in de schuren is blijven liggen". Er was dit jaar geen schelpenvisserij in Huisduinen. Handel Ingevoerd werd veel hout uit Noorwegen, Rusland, Zweden en Amerika, alsmede bergen steenkolen uit Engeland. De Helderse uitvoer omvatte 15 koeien, 34 kalveren en 43 schapen naar Engeland en 134.747 kg kaas en 71.552 kg boter naar vooral Engeland, Italië, Portugal en Java. Scheepvaart Door de Koopvaarderssluis gingen 9651 bin nenschepen en 1560 zeeschepen, waarvan 443 stoomboten. Door de Hulpschutsluis voeren nog eens 4161 binnenschepen, waarvan 51 met "buskruid". Op het Noordhollands kanaal waren elf stoomsleepboten actief. In Den Helder arriveerden 400 schepen uit Engeland, 19 uit Italië, 70 uit Zweden, 1 uit Pruissen, 69 uit Rusland, 1 uit België, 1 uit Amerika, 1 uit Spanje, 1 uit Turkije, en een uit een andere Nederlandse haven. Dit waren deels Nederlandse schepen die genoemde landen aangedaan hadden om een en ander af te leve ren en retourlading voor Den Helder in te nemen. "In 1872 werd het eiland Texel door eene tele graaflijn verbonden met den vasten wal te Helder. De kabel voor die lijn door het Marsdiep werd gelegd door de ambtenaren van het technische beheer van den rijkstelegraaf, tusschen de Heldersche zeewering en de uit wateringssluis in den zeedijk van den Prins Hendrikpolder op Texel". PAARDENMARKT Op de laatste woensdag in november is er rond het Loopuytpark paardenmarkt in Julianadorp. De dinsdag vooraf is timmerman J. de Graaf al druk bezig enige stalletjes neer te zetten waar dan 's woensdags in alle vroegte de zeilen omheen worden gespannen. Voor op 't plein, tegen het park aan, staat een grote tent van Maarten Smit. Hij woont aan de Blauwe Keet - Rijksweg, en verkoopt met het oog op Sint Nicolaas allerlei artikelen. Dit zijn zowel fietsen, fietstassen en carbidlantaarns voor op de fiets maar ook schaatsen. Het zijn nog houten schaatsen met lederen veters en katoe nen banden om ze onder te binden. Verder ver koopt hij ook nog handwasmachines van het merk "Velo". Deze apparaten moet je met de hand, via een ketting, heen en weer schomme len. Ook worden er grammafoons met hoom verkocht en platen van onder andere: Willy Derby, Lou Bandy en Kees Pruis. Dan staat er voor het perceel van Simon Petrus van Nuland iemand uit Schagen. Het is een zadelmaker met een stand waarin paardentuigen, luxe en voor dagelijks gebruik plus leidsels en sturen. Koeien- en paardendekken, dekens, bossen koetouw, bus sen tuigensmeer, kaarslantaams voor op de rij tuigen en nog vele andere artikelen, alles op l'ltg. J. C. Dulnker, Den Helder. 2763. DEN HELDER, - Spoorst

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1997 | | pagina 10