HISTORIËN, De dramatische tocht van Dirk Hoogerduin met de „Juffrouwen Anna Corneiia en Anna" SINGULIEREN OP BYZONDEREN GROENLANDS SCHIP, DIRK "CORNELISSE HOOGERDUIN, Van deHELDEBE Jaar 1773. op den 8 April, en na een 'atigante Rys tc hebben gehadhet zelve Schip op de te Huis Rysop de hoogte van ëghond aan Zee hebbenverloorenna alvoorens duizende van Gevaaren cc hebben onder- ga*3P piQ.r*r* <\p-p rj I AuguftllS ccszeihTjaars, op Egmona gettrawffv r 29 Man op een wonderbaarlyke wvs het lee- ven hebben behoudenen de relt elendig beneevens de Lootsman zyn verdron ken, vervuld met zeltzaame en by- na nooit gehoorde gevallen. 69 Het is onbegrijpelijk, dat in Den Helder en Huisduinen praktisch niets meer herinnert aan de 18e eeuw, de periode waarin een belangrijk deel van de Helderse bevolking zich bezig hield met de zogenaamde Groenlandse walvisvaart, die zich in werkelijkheid afspeelde rondom Spits bergen. Het enige dat nog aan die tijd herin nert zijn de walvisvaardershuisjes op Huisdui nen, het scheepsmodel in het Huisduiner kerk je en wat oude grafstenen op het kerkhof. Zelfs in de overlevering van oude Helderse fa milies is van de verhalen uit die tijd niets meer te vin den. Als geboren en getogen Jut ter wist ik absoluut niet, dat een aantal van mijn voor ouders mede schuldig zijn geweest aan het uitroeien van de Groenlandse walvis, zoals ik daarover nu als 20e-eeuwse bioloog denk. De Juffrouwen ANNA CORNELIAen ANNA, Wel heb ik als jongen (en nog!) gesmuld van verhalen over avonturen van zeelie den: de grote ontdekkings reizen, de overwintering op Nova Zembla etc. In 1961 kreeg ik een poc ketboekje in handen waar- WEGENS HET VERONGELUKKE VAN HET Waarop Commandeerde als COMMANDEUR Gedgfttnegd-riv- -~^9r id ter TVallevis Vangft, met vyf-en- veer tig Zielen uit TbxskT [n. Jiec gepaleerde T« AMSTERDAM, By W. A LEEUWENDAAL, Boekverkooyer ia de Raamfteeg, by de Appelmarkt ,1774- Dit is de titelpagina van het in 1774 verschenen boek je, waarin - naar wordt aan genomen - de Helderse com mandeur Dirk Hoogerduin zelf verslag heeft uitge bracht van zijn dramati sche reis. Meer hierover in het volgende nummer van „Levend Verleden" (de wa re grootte van het boekje is 14 bij 20 cm.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 13